2017-07-21
LUND, SVERIGE

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Whitepaper: Pastöriseringsapparater för konsumtionsmjölk kan köras mycket längre än 8 timmar

Tetra Paks nya analysmetod gör det möjligt att köra pastöriseringsapparater under längre tid utan att det påverkar livsmedelskvaliteten. Pastörisering är ingen en-för-alla-princip. Vår storskaliga experiment med mejeripastörisering visar att det går att separera linjernas gångtid baserat på olika produktkrav med hänsyn till kritiska mikroorganismer.

Den traditionella begränsningen till ca 8 drifttimmar per dag gäller fortfarande för ost- och mjölkpulverprodukter, eftersom man där behöver begränsa tillväxten av termofila bakterier.

Men när det gäller konsumtionsmjölk visar vår forskning att pastöriseringstiden kan utökas till 20 timmar ± 2 utan att det påverkar livsmedelsskyddet eller kvaliteten. CIP-kostnaderna kan minskas med ca 50 procent och tillgängligheten ökas med 2–4 timmar per dag.

Vill du veta mer? Registrera dig för att ladda ned vår rapport.

Whitepaper

Registrera dig för rapporten

Registrera dig för att ladda ned rapporten "Consumption milk pasteurizers can be run much longer than 8 hours"
Mjölk som rinner