”Som fabrikschef ser jag ibland symptomen på ett problem, utan att förstå vad de beror på. Lösningen från Tetra Pak ger fullständig insyn i vår rengöring på plats, vilket gör det mycket enklare att diagnostisera problem”.

Fabrikschef hos producent av fermenterad mjölk i Brasilien

Case i korthet

Kund

Kund

Producent av fermenterade mjölkprodukter i Brasilien.

Utmaning

Utmaning

Företagets fabrikschef lade märke till att deras rengöringsprocesser blev allt dyrare och ville förstå varför.

Lösning

Lösning

En unik, anpassad och digital lösning som ger producenten möjlighet att visualisera sina processer för rengöring på plats, vilket leder till högre livsmedelssäkerhet och kvalitet, minskad miljöpåverkan, lägre produktionskostnader och tidsbesparingar.

Resultat

Resultat

Trettio procent lägre driftkostnader och motsvarande minskning av stilleståndstid för utrustning.

Kundutmaning – dyra rengöringsprocesser

Fabrikschefen hos en brasiliansk producent av fermenterade mjölkprodukter lade märke till att en ovanligt stor andel av hennes månadsbudget gick till vatten, energi och kemikalier till systemet för rengöring på plats.  Dessutom hade avloppsvolymen ökat. Sammantaget ledde detta till ökade driftkostnader för fabriken och pekade på att något inte stod rätt till. 

Vatten som stänker i en hand

Vår lösning – en unik, anpassad och digital lösning

Automations- och digitaliseringsexperter från Tetra Pak Brazil diskuterade problemet med fabrikschefen för att sätta sig in ordentligt i situationen. Sedan följde en period av undersökningar på plats och intervjuer med driftpersonal för att hitta den bakomliggande orsaken. 

Vissa inledande justeringar gjordes i systemet för att rätta till mindre funktionsfel på rengöringslinjerna. Det visade sig dock att större delen av problemen orsakades av operatörer som helt enkelt inte visste hur deras åtgärder påverkade resursförbrukningen, och därmed kostnaderna. De behövde mer och bättre information för att förstå var svinnet uppstod och hur de skulle undvika det.

Baserat på deras insikter kunde teamet från Tetra Pak ta fram en instrumentpanel för rengöring på plats som kallas CIP Optimization. Den ger fullständig insyn i kundernas rengöringsprocesser. Backend-lösningen baserades på Tetra Pak® PlantMaster-databasen, med informationen organiserad på samma strukturerade sätt. Frontend-sidan krävde dock en anpassad lösning som inte bara skulle samla in information, utan också omvandla den till användbara insikter för ledningen. 

Illustrerat möte

Genomförande

Vårt team arbetade tätt samman med kunden i ungefär en månad för att installera och validera den nya instrumentpanelen för rengöring på plats och se till att medarbetarna visste hur de skulle använda den på rätt sätt. Därefter följde en period av hypervård, då teamet från Tetra Pak fanns nära till hands för att hjälpa till med kort varsel. 

”Men historien slutar förstås inte där”, säger Livia Marra, Solution Design Manager. ”Som affärspartner är vi alltid nära till hands för att erbjuda support. Vi följer upp kontinuerligt och gör justeringar och korrigeringar i systemet om och när det behövs”.

Diagram och tabeller på glas, en man står bakom glas

Resultat – lägre driftkostnader och minskad stilleståndstid för utrustning

Forskning visar att de flesta företag lägger 60 procent mer än nödvändigt på rengöring på plats, medan bara 18 procent av alla livsmedels- och dryckesproducenter tar sig tid att analysera och förbättra prestanda. Vår kund i Brasilien (en av de smarta 18 procenten!) upplever nu resultatet av arbetet i form av 30 procent lägre driftkostnader och motsvarande minskning i stilleståndstid för utrustning.

Med tillgång till rätt information är det lätt för producenten att se om rengöringscyklerna körs som de ska. De kan genast upptäcka om en rengöringscykel tar för lång tid eller använder för mycket vatten eller energi, eller om det finns en flaskhals någonstans i systemet.

Dessutom kan operatörer titta på instrumentpanelen för att se hur deras åtgärder påverkar produktionen. Det hjälper dem att förstå inte bara vad som händer, utan varför. Detta innebär i sin tur att de kan planera arbetsdagen bättre och utföra varje uppgift på rätt sätt för att undvika svinn.

”Optimering av rengöring på plats möjliggör en resultatdriven kultur i hela företaget, från vd till chefer, arbetsledare och operatörer”.

Fabrikschef hos producent av fermenterad mjölk i Brasilien

Tetra Paks digitala instrumentpanel för rengöring plats tar rådata, samordnar dem och omvandlar dem till användbara insikter, så att rengöringsprocesserna kontinuerligt kan optimeras.

Exempel på information:

 • Förbrukning av vatten, energi och andra förbrukningsmaterial, t.ex. natronlut och syra

 • Övertid och jämförande analys av olika perioder

 • Analys av de senaste rengöringarna och status

 • Tre viktiga parametrar vid rengöring på plats: kemikaliekoncentration, temperatur och flöde

Svar på vanliga frågor:

 • Hur presterar mina olika linjer över tid (jämförande information per kvartal, per månad eller per dag)?

 • Hur påverkar driften miljön (koldioxidavtryck)?

 • Hur mycket vatten och energi kan vi spara på varje cykel med rengöring på plats?

 • Finns det något samband mellan dålig rengöringsprestanda och en viss utrustning eller linje?

 • Hur mycket extra tid kräver processen för rengöring på plats?

 • Skiljer sig förväntad prestanda från faktisk prestanda?

Framtidsperspektiv

Återbetalningstiden för instrumentpanelen till rengöring på plats är bara sex till tolv månader, vilket gör det till en väldigt intressant lösning för andra företag. Den ska faktiskt snart införas på en andra fabrik, en mejeri-, ost- och pulverproducent som också är baserad i Brasilien.

”Det finns så många fördelar för kunder, så vi vill verkligen att de ska känna till den här lösningen!”, säger Livia Marra, Solution Design Manager på Tetra Pak. ”Genom att skapa insyn i sina rengöringsprocesser kan de inte bara minska avloppsvolymen och förbrukningen av kemikalier, vatten och energi, utan också göra det enklare för operatörer att lösa problem snabbare och smidigare”.

datorskärm med diagram

Kontakta vårt säljteam

Service engineers training

Våra säljteam svarar gärna på eventuella frågor om försäljning eller produkter. Fyll i vårt formulär så att vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

 • 1 Syfte
 • 2 Förfrågan
 • 3 Kontakt

Syfte med kontakten

Välj ett alternativ

Affärsområde av intresse

Välj ett eller flera affärsområden
Välj affärsområde av intresse

Kontakta vårt säljteam

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Affärsområde av intresse
 • 1 Syfte
 • 2 Förfrågan
 • 3 Kontakt

Specifikt intresseområde

Välj ett alternativ

Kontakta vårt säljteam

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Affärsområde av intresse
 • 1 Syfte
 • 2 Förfrågan
 • 3 Kontakt

Förfrågningens omfattning

Välj ett alternativ

Livsmedelskategori

  Välj ett alternativ
  Välj ett alternativ
  Välj ett alternativ
  Välj ett alternativ
  Välj ett alternativ
Välj ett alternativ

Kontakta vårt säljteam

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Affärsområde av intresse
 • 1 Syfte
 • 2 Förfrågan
 • 3 Kontakt

Specifikt intresseområde

Välj affärsområde av intresse

Kontakta vårt säljteam

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Affärsområde av intresse
Specifikt intresseområde
Förfrågningens omfattning
Livsmedelskategori
 • 1 Syfte
 • 2 Förfrågan
 • 3 Kontakt

Vad beskriver din begäran bäst?

Välj ett alternativ
Fyll i det här fältet

Kontakta vårt säljteam

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Affärsområde av intresse
Meddelande
Specifikt intresseområde
Förfrågningens omfattning
Livsmedelskategori
Vad beskriver din begäran bäst?
Din roll
 • 1 Syfte
 • 2 Förfrågan
 • 3 Kontakt

Företagsinformation

Var god ange en giltig arbetsmejl.
Fyll i det här fältet
Fyll i det här fältet
Fyll i det här fältet
Fyll i det här fältet
Välj ett alternativ
Fyll i det här fältet

Genom att skicka in det här formuläret bekräftar du att du har läst och att du godkänner Tetra Paks sekretesspolicy.

Tack för ditt intresse

Din förfrågan har skickats till våra team. Vi kontaktar dig inom kort. Klicka på knappen nedan om du vill skicka in ytterligare en begäran eller om du har frågor till oss.