Lösa utmaningar med distribution och undernäring inom Paraguays skolmjölksprogram

Paraguay har sedan lång tid haft skolmjölksprogram (SMP) för att hantera utmaningar kopplade till undernäring och det sociala skyddsnätet. Skolmjölksprogrammet har löst utmaningar med infrastrukturen, så att barn över hela landet kan få tillgång till säker och näringsriktig mat och samtidigt skapat en koppling till utveckling av det lokala jordbruket.

Utmaning

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) kan 1,55 % av alla dödsfall som inträffar i Paraguay kopplas till undernäring[1], ett problem som hänger samman med fattigdom, låg utbildningsnivå och otillräcklig tillgång till hälso- och sjukvård. Hela 32 % av befolkningen lever i fattigdom och 17 % anses befinna sig i extrem fattigdom.  25,5 % av befolkningen som lever i fattigdom är undernärda.  Statistik visar att 60 000 av 150 000 barn som föds i Paraguay föds in i fattigdom.[2]

År 2009 led 14,1 % av alla förskolebarn av A-vitaminbrist. 30,2 % av alla förskolebarn i Paraguay är drabbade av anemi och 14,1 % av A-vitaminbrist, enligt en rapport från Micronutrient Initiative som presenterades 2009.[3]     

Enligt Världsbanken minskade statens investeringar i skolundervisning och skolhjälpmedel dramatiskt mellan 1999 och 2010, från 1 % till 0,25 % [av XXX]. Endast 43,6 % av alla skolor i Paraguay hade tillgång till dricksvatten. [4]

Initiativ

Som ett viktigt steg för att ta itu med de här problemen antogs lag 1443 år 1999 och lag 1793 år 2001, så att ett nationellt skolmåltidsprogram kunde införas på nationell nivå. År 2008 tog myndigheterna ett viktigt steg genom att prioritera mjölk inom programmet som viktig näringskälla med koppling till utveckling av det lokala jordbruket. Enligt initiativet ska alla barn få tillgång till en portion icke-smaksatt mjölk på 200 ml. Samarbetet med mejeriorganisationen (CAPAINLAC) hade stor betydelse för att kunna införa programmet och rent praktiskt distribuera mjölken till skolor.

För att hantera de distributions- och lagringsutmaningar som skolmjölk medför användes UHT-teknik (behandling med ultrahög värme) för att ge barn över hela landet tillgång till säkra och näringsriktiga livsmedel. Tekniken möjliggör en hållbarhetstid på 6 till 12 månader, bevarar näringsvärdet och kvaliteten hos processad och förpackad mjölk och underlättar övervakning och spårning av mjölkkonsumtion. Eftersom barnen får enhetlig näring i form av skolmjölk kan lokala intressenter lättare mäta effekterna av programmet.

Den statliga budgeten för skolmåltidsprogrammet ökade från 14,2 miljoner US-dollar per år 2009 till 25,5 miljoner US-dollar per år 2010 och 2011.[5]  Det vanligaste sättet att leverera mjölk till skolor från de flesta mejeriföretag som förser programmet med mjölk är att använda en distributör.

Värde

Programmet är också ett viktigt mått för att stödja lokal produktion och beredning av mjölk. I samarbete med CAPAINLAC utbytte Tetra Pak och Food for Development best practice och fallstudier rörande skolmjölksprogram världen över med Paraguays utbildnings- och kulturdepartement. Vikten av att programmet blir varaktigt lyftes fram genom att visa hur skolmjölken kan spela en avgörande roll för att stimulera efterfrågan på lokala mejeriprodukter och värna om arbetstillfällen och inkomster för jordbrukare och mejeriföretag. Fortsatta och utökade investeringar i resurser inom ett skolmjölksprogram kommer att säkerställa långsiktigt positiva effekter på den ekonomiska utvecklingen i Paraguay.   

År 2010 omfattade programmet 864 808 elever (av de cirka 1,3 miljoner barn som går i skolan) som serverades en portion mjölk under i genomsnitt 148,6 dagar per år. Det uppskattades att man genom att förse samtliga barn inskrivna i förskola, grundskola och gymnasieskola (cirka 1,5 miljoner barn) med 200 ml mjölk 180 dagar per år, skulle skapa en efterfrågan på 54 miljoner liter mjölk per år.

Tillsammans med hälsofrämjande insatser för utvalda barn, ökad inskrivning och närvaro i skolan stöder programmet värdekedjan för den lokala mejerinäringen.

Framåtblick

Skolmjölksprogrammet fortsätter att stärka utvecklingen av värdekedjan för den lokala mejerinäringen i Paraguay genom att ge lokala mejeribönder och mejerikooperativ tillgång till nya marknader. Dessutom kommer hälsan och måendet för utvalda barn att förbättras genom att undernäringen minskar. 

Skolbarn i Paraguay

[1] Paraguay - Child Malnutrition - 2022 Data 2023 Forecast 1991-2020 Historical (tradingeconomics.com)
[2] Malnutrition in Paraguay - The Borgen Project (2015)
[3] Investing in the Future: A United Call to Action on Vitamin and Mineral Deficiencies (2009)
[4] School Infrastructure in Paraguay: Needs, Investments and Costs. Studie från Världsbanken. 2016.
[5] Monitoreo a los Procesos de Contrataciones/Públicas del Programa Complemento Nutricional – 2009/2010.