2018-04-02
LUND, SVERIGE

En förbättrad lösning för underhållstjänster

En del av den här asiatiska livsmedels- och dryckesproducentens verksamhet består av att paketera livsmedel och drycker åt andra företag. För att kunna säkerställa befintliga och nya kontraktspaketeringsorder behövde vår kund förbättra leveranssäkerheten, effektiviteten och prestandan – trots att prestandan redan var god. Frekvensen för oplanerade stopp behövde bli bättre, alltför många förpackningar gick till spillo och operatörerna hade rent generellt inte tillräckliga kunskaper (delvis på grund av den höga personalomsättningen).

Proaktiva underhållstjänster

För att åtgärda dessa brister upprättade vi ett avtal om Tetra Pak® Plant Care med förutsägbara underhållskostnader. Detta innebär att vi inte bara åtgärdar saker som är trasiga. Syftet med denna välplanerade underhållstjänst är att identifiera potentiella problem innan de uppstår och därmed minska den oplanerade stilleståndstiden. Serviceavtalet inkluderade support på plats och operatörsutbildning.

Övergripande förbättringar

Arbetet och kompetensen hos de välutbildade operatörerna resulterade i mindre spill och att fyllningsmaskinerna nu uppnår sin förväntade kapacitet. Verkningsgraden för linjen (LMME, Line Machine Mechanical Effectiveness) låg redan på en hög nivå – 90,7 % – men vi lyckades höja den ännu mer, upp till 95,7 %. *Variabiliteten reducerades med 60 % – från 9,5 % till 3,8 %.

Sammanfattning:

  • LMME förbättrades med 5 % – från 90,7 % till 95,7 %
  • Variabiliteten minskade med 60 %

*Vad är variabilitet? Variabiliteten mäter de månatliga skillnaderna i verkningsgrad för linjen (LMME, Line Machine Mechanical Efficiency) och är därmed ett mått på varje månads prestandastabilitet och möjligheten att förlita sig på produktionsmålen kommande månader.

Operatörsutbildning i fabrik