2018-03-05
LUND, SVERIGE

​​Tetra Pak® Maintenance Services hjälper livsmedels- och dryckesproducent att minska variabiliteten

Vår kund var, och är fortfarande, intresserad av innovation och kontinuerlig förbättring och ville att detta skulle vara en central del av det vi levererar. Det började år 2014 med ett serviceavtal för underhåll, som baserades på 500 timmars förebyggande underhåll. Till en början upplevde vi en del svårigheter, främst beträffande standarderna och kvaliteten på arbetet och den övergripande maskinprestandan. Det fanns exempelvis en del problem med formsprutningstekniken, som dragringsutformning, kylenhetsproblem och komponentfel. Utrustningsprestandan behövde bli mer stabil och förutsägbar.

Nära samarbete med kunden

Vi bildade ett Technical Account-team, och sedan 2014 har vi fortsatt ha ett nära samarbete med kunden för att hela tiden vara insatta i prioriteringar och önskemål som kan förändras över tid. Vi har vecko- och månadsgenomgångar där fokus ligger på att hela tiden leverera kvalitet och mervärde. Vi analyserar och använder oss av data för att kunna prioritera förbättringar av leveransprestanda. I dag har kunden ett treårigt Tetra Pak® Plant Care med ett serviceavtal om prestandagaranti. Detta omfattar deras tre produktionslinjer och två platsbaserade ingenjörer.

Maintenance Services säkerställer tillförlitlig utrustning

Kompetensen och verktygen från Tetra Pak– som bland annat inkluderar Tetra Pak Maintenance System – säkerställer tillförlitlig utrustning. Vi har också överfört vår underhållsexpertis till utrustning från tredje part som används i produktionslinjen. Mellan 2015 och 2016 hade produktionen blivit mycket mer stabil och förutsägbar. Variabiliteten* har förbättrats med 84 %: från 24,5% till 3,9 %.

Sammanfattning:

  • Minskad variabilitet med 84 %

*Vad är variabilitet? Variabiliteten mäter de månatliga skillnaderna i verkningsgrad för linjen (LMME, Line Machine Mechanical Efficiency) och är därmed ett mått på varje månads prestandastabilitet och möjligheten att förlita sig på produktionsmålen kommande månader.

Produktionslinje i fabrik