Producera säkra livsmedel och samtidigt fasa ut världens fossila bränslen

Lyssna på vår podcast

Covid-19 har lagt mycket på is – men att hantera hotet mot vårt klimat kan inte vänta. Hur kan vi förse världen med mat på ett hållbart sätt och samtidigt fasa ut fossila bränslen?

I två ThinkIns i samarbete med Tortoise Media ingick vi i en uppskattad expertpanel som försökte hitta svar.

I podcasten diskuterar vi hur man drastiskt kan minska koldioxidutsläppen från de material och processer som används i ett brett spektrum av industrier – vilket är helt avgörande för världens befolkning. Vi tar också upp utmaningar med att förse en växande befolkning med mat i en tid av protektionism, klimatförändringar och social distansering. Att skapa balans mellan människor och planeten och samtidigt se över våra vardagsrutiner – för skogarnas, havens och klimatets skull.

Lyssna på vår podcast

Covid-19 har lagt mycket på is – men att hantera hotet mot vårt klimat kan inte vänta. Hur kan vi förse världen med mat på ett hållbart sätt och samtidigt fasa ut fossila bränslen?

I två ThinkIns i samarbete med Tortoise Media ingick vi i en uppskattad expertpanel som försökte hitta svar.

I podcasten diskuterar vi hur man drastiskt kan minska koldioxidutsläppen från de material och processer som används i ett brett spektrum av industrier – vilket är helt avgörande för världens befolkning. Vi tar också upp utmaningar med att förse en växande befolkning med mat i en tid av protektionism, klimatförändringar och social distansering. Att skapa balans mellan människor och planeten och samtidigt se över våra vardagsrutiner – för skogarnas, havens och klimatets skull.

Expertpaneldeltagare som medverkar i samtalet:

 • Claire Perry
  Managing Director vid World Business Council for Sustainable Development. Tidigare brittisk minister för energi och ren tillväxt och ordförande för COP
 • Jan du Plessis
  Non-Executive Chairman, BT Group
 • Lars Holmquist
  Executive Vice President, Packaging Solutions and Commercial Operations, Tetra Pak
 • Charles Brand
  President Europe & Central Asia, Tetra Pak
 • Ertharin Cousin
  Gästforskare vid Stanford Universitys centrum för livsmedelssäkerhet och miljö och tidigare Executive Director för FN:s världslivsmedelsprogram
 • Hanneke Faber
  President, Food & Refreshments vid Unilever
 • Justin King
  Non-Executive Director vid Marks & Spencer plc och före detta vd för Sainsbury's (2004–2014)