2017-08-07

​​​​Initiativ för att öka förståelsen för hållbart skogsbruk

Brasilien: Kampanj i sociala medier

Under 2016 hade 88 % alla Tetra Pak förpackningar i Brasilien märkningen Forest Stewardship Council™ (FSC). Det är ett bevis på vårt eget och våra kunders engagemang för förnybara förpackningar och att vi uppmuntrar kunderna att göra smarta val som skyddar planetens framtid.

I mars 2017 tog vi ytterligare ett steg genom att lansera vår kampanj i sociala medier, Tô de Olho (jag ser dig). I kampanjen uppmärksammas vikten av de förnybara materialen i förpackningar från Tetra Pak, bland annat papper från hållbart förvaltade och certifierade källor och växtbaserade polymerer från brasiliansk sockerrörsetanol.

Malaysia: Från skogen till hyllan och framtiden

Vi samarbetade med FSC Malaysia när vi skapade ”Från skogen till hyllan och framtiden”, ett evenemang under fyra dagar för att uppmuntra kunderna att köpa hållbart producerade förpackningar med FSC-märkning. Evenemanget hölls i en galleria och konsumenterna fick uppleva resan som en FSC-märkt förpackning från Tetra Pak gör från skogen via tillverkningen till när den placeras på en hylla och slutligen återvinns. Några av företagen som stödde kampanjen var Ace Canning, Amoy, Dutch Lady, Etika, F&N, Linaco, Malaysia Milk, Nestlé och Yeo’s.

Kina: Ett nyskapande FSC-initiativ

Sedan 2010 stöder vi skogsbruket Tenchong som är ett ledande FSC-initiativ i södra Kina. Skogsbruket Tenchong är öppet för besökare så att de kan se vad FSC handlar om. Kunder, återförsäljare och media kan se på plats hur hållbart skogsbruk kan främja samhället och miljön och ändå skapa konkurrensfördelar. Fram till 2016 har farmen fått 80 besök, inklusive kunder från Tetra Pak som sedan har lanserat FSC-märkta förpackningar i sitt utbud.

Taiwan: utbildning av grundskolebarn

Tillsammans med miljöutbildningsinstitutet har vi ett FSC-utbildningsprogram för barn och lärare i grundskolan. Programmet innehåller interaktiva presentationer och spel som visar hur viktigt FSC är och hur man kan bidra till en hållbar miljö genom att välja FSC-märkta produkter. Programmet lanserades 2014 och sedan dess har ungefär 4 200 barn och 360 lärare deltagit. Under samma period ökade andelen FSC-märkta förpackningar från Tetra Pak avsevärt i Taiwan, från 31 procent under 2014 till 46 procent år 2016.

Indonesien: FSC-företagskonferens

Vi genomförde vår första kundkonferens om FSC-märkning i Indonesien tillsammans med FSC. Under evenemanget deltog 23 personer från tolv företagskunder, och mervärdet med FSC-märkningen stod i fokus under diskussionerna. Vi fick också lyssna på en lokal tillverkare av toalettpapper som har infört FSC-märkningen och vilka affärs- och miljöfördelar som företaget har upplevt under den processen.