Energieffektiva byggnader för lägre klimatpåverkan


Vårt hållbarhetsarbete sträcker sig bortom produktionsprocesser och handlar även om att rita och bygga energieffektiva byggnader.

I alla nya projekt och större enheter siktar Tetra Pak på att tilldelas guldcertifikat från LEED (Leadership in Energy and Environmental Design. Engagemanget för miljövänliga byggmetoder är en viktig faktor, även när vi väljer mindre kontorslokaler.

Byggnader och anläggningar kan ha betydande miljöpåverkan i form av CO2-utsläpp. För att lösa den här utmaningen strävar Tetra Pak efter att integrera energieffektivitet och miljömässig hållbarhet i alla aspekter av företagets byggnadsprojekt.

Energieffektiva fabriker

Tetra Paks arbete för energieffektiva byggnader syns tydligt i våra olika projekt. I juli 2019 invigde företaget Vietnams första fabrik för tillverkning av aseptiskt förpackningsmaterial i Binh Duong, Vietnam. Anläggningen kostade 120 miljoner euro och är utformad på ett sätt som möjliggör en utökning av kapaciteten på 20 miljarder förpackningar per år. Detta är en av de första fabrikerna i Vietnam att tilldelas den stränga LEED version 4 Gold-certifieringen.

Tetra Paks huvudkontor i Vietnam

Tetra Paks fabrik i Chakan, Indien, förnyar också sin LEED Gold-certifiering, samtidigt som delar av företagets fabriker i Kunshan och Hohhot i Kina och Modena i Italien väntar på att bli certifierade.

I oktober 2019 invigde företaget sitt nya huvudkontor i Shanghai, Kina i en byggnad med LEED Platinum-certifiering. Det nyrenoverade kontoret på 7 600 m² har fått LEED Gold-certifiering för sin energieffektiva inredning och konstruktion.

Samma månad tillkännagav Tetra Pak också att man skulle bygga en ny anläggning i Olsztyn i Polen till en kostnad av 25 miljoner euro. Den är utformad och konstruerad helt enligt kraven från Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM), ytterligare en respekterad, internationell byggstandard för hållbara byggmetoder.

I alla nya projekt och större enheter siktar vi om möjligt på Gold-certifikat från LEED, en ledande internationell certifieringsstandard. Även när vi väljer mindre kontor är byggnadens energieffektivitet och certifikat en avgörande faktor.

Invigning av förpackningsmaterialfabriken i Binh Duong

Tetra Paks strävan efter energieffektiva byggnader påverkar företagets hela klimatpåverkan. Genom att tilldelas LEED- och BREEAM-certifikat på guldnivå kan Tetra Pak se till att företagets anläggningar är konstruerade och drivs med hållbarhet för ögonen.

Genom att följa LEED- och BREEAM-standarderna visar Tetra Pak tydligt sin vilja att ta ansvar för miljön och använda hållbara metoder. Certifikaten är också ett tydligt tecken på företagets strävan efter att minimera koldioxidavtrycket och bidra till det globala arbetet mot klimatförändringar.

Engagemang för miljövänliga byggmetoder

Tetra Pak kommer att prioritera energieffektivitet och hållbara byggmetoder även i framtida projekt. Genom att uppfylla stränga certifieringsstandarder och använda miljövänliga byggnormer fortsätter företaget sitt arbete för att minska sin klimatpåverkan och främja en miljömässigt ansvarsfull verksamhet. Framgångarna för de här initiativen kan fungera som inspiration för ytterligare innovation och samarbeten med partners och intressenter för att skapa en mer hållbar framtid för oss alla.

Tetra Paks kontor och fabrik i Italien