Få tillgång till rätt expertis vid rätt tidpunkt  

En producent i Kalifornien får de tjänster som behövs för att följa gällande krav och regler – och förbättrar samtidigt produktkvaliteten och varumärkesskyddet

Denna kontraktsförpackare i Kalifornien producerar ett brett produktsortiment för konsumenter i USA och Kanada: mjölkdrycker, mjölkfria drycker, näringsdrycker, soppor och buljonger, drickfärdigt te och kaffe, samt vin och sprit.

Det stora antalet lagerhållningsenheter (SKU:er) kräver frekventa byten. Därför är det viktigt att optimera underhållstiden.

På grund av begränsad intern kapacitet behövde de hjälp med att hantera utmaningar med årliga kritiska kontrollpunkter för processystemet. Den här proceduren behövs för att företaget ska följa lagar och leva upp till interna kvalitetskrav.

Servicetekniker med kalibreringsutrustning

Lösning: Vi klarade utmaningarna med kritiska kontrollpunkter för processystemet och banade väg för ytterligare effektivitetsförbättringar

Vi klarade utmaningarna med kritiska kontrollpunkter för processystemet, så att kunden kunde följa lagar och leva upp till interna kvalitetskrav. I den här tjänsten ingick även fördelen med jämnare produktkvalitet och varumärkesskydd. Tjänsten utfördes effektivt, utan att några ytterligare driftstopp observerades under implementeringen efter slutfört arbete.

Den här proceduren lades till i en annan tjänst som redan fanns på plats: Kalibrering av processystemet. Kalibrering av processystemet bidrar till att säkerställa enhetlig produktkvalitet och utrustningsprestanda samt lägre driftkostnader.

Nästa steg blir att kombinera de två tjänsterna i samma underhållshändelsefönster, som en del av ett tvåårigt integrerat serviceavtal. Det gör det möjligt att minska stilleståndstiden ytterligare och leverera fördelar med ett integrerat tillvägagångssätt:

  • Förebyggande underhåll som maximerar tillgängligheten för utrustningen
  • Omfattande expertis från en leverantör av helhetslösningar
  • En enda kontaktpunkt för ökad effektivitet

Uppnådda resultat

  • Myndighetsregler och interna kvalitetskrav uppfylls
  • Konsekvent produktkvalitet och optimerad utrustningsprestanda
  • Lägre driftkostnader
  • Ökad effektivitet när två tjänster kombineras i samma underhållshändelsefönster

Underhållstjänster

Vi täcker hela spektrumet av underhåll för att säkerställa tillförlitlighet för utrustningen. Våra skickliga servicetekniker säkerställer att allt från enstaka produktionsenheter till hela anläggningen är i gott skick.