Grädden på moset: hur separatorn startade en mejerirevolution

En framgångsrik svensk uppfinnare förbättrade en grundläggande fysisk princip för att skapa en enkel men genialisk maskin som revolutionerade mejeriverksamheten och lade grunden till en mångmiljonindustri.
En kvinna använder en gammal Alfa Laval Separator

Den grundläggande fysiken bakom en separator

Den grundläggande fysiken bakom en separator finns dokumenterad hela vägen tillbaka till romartiden. En enkel keramikskål med en pip rör gjorde det möjligt för två olika blandade vätskor att sätta sig enligt sin fysiska densitet, så att den lättare vätskan kunde hällas av.

Den här ”tyngdlagssedimenteringen” var den ursprungliga teknik som användes av mejerier för att separera fett från mjölk. Om färsk mjölk fick stå i ett kärl flöt fettkulorna upp till ytan och bildade ett gräddskikt, som sedan kunde skummas av för hand. Processen var dock ineffektiv och ledde ofta till att mjölken surnade.

Gustaf de Laval 

Utvecklingen och industrialiseringen av den här urgamla metoden påbörjades när en ung svensk ingenjör som hette Gustaf de Laval läste en artikel som hade publicerats i en tysk facktidskrift år 1877. I artikeln beskrevs ”en trumma som roteras och som efter ett antal varv får grädden att flyta på ytan, så att den kan skummas av på brukligt sätt”.

Inspirerad av texten drog sig Gustav tillbaka till sin verkstad för att förbättra konceptet och lägga grunden till storskalig tillverkning. Två år senare rapporterade Stockholms Dagblad att Gustaf de Laval visat upp sin centrifugalseparator under en demonstration för intresserade åskådare i huvudstaden. ”Maskinen kan liknas vid en trumma som drivs runt av en rem och remskiva”, skrev tidningens korrespondent. ”Grädden, som är lättare än mjölken, pressas upp till ytan av centrifugalkraften och rinner in i en kanal för att ledas bort till ett uppsamlingskärl. Under den tvingas mjölken ut till trummans ytterkanter och samlas in i en annan kanal, varifrån den leds till ett annat uppsamlingskärl”.

År 1883 grundade Gustaf de Laval AB Separator för att ägna sig åt tillverkning av sin revolutionerande maskin för mjölkindustrin. Några år senare utvecklade företaget pumpar som kunde fästas i separatorn för att samla upp den skummade mjölken och därmed mångdubbla kapaciteten.

Världens första kontinuerliga separator

Världens första kontinuerliga separator använde den nya Alfa-skivstaplingstekniken som introducerades 1890, och åtta år senare installerades den första jästseparatorn i en produktionslinje hos en kund. År 1916 hade användningsområdet för tekniken utökats till oljerening ombord på fartyg, och under kommande årtionden anpassades samma grundläggande process för att avlägsna mikroorganismer med högre densitet – sporer och bakterier – från mjölk.

Vid sekelskiftet hade Gustaf de Lavals handvevade separatorer – liksom varianter hos hans många konkurrenter – blivit en vanlig syn på mejerigårdar runt om i Europa och USA. Det dröjde inte länge förrän Gustaf de Lavals apparater marknadsfördes som ”världsrekordsmaskiner” som kunde ge en inte obetydlig besparing på 3 till 5 US-dollar per ko och år för mejeribönder. Enligt reklamen använde 98 procent av världens alla gräddmejerier vid den här tiden separatorer från Gustaf de Laval.

Gustaf de Laval blev en av Sveriges mest produktiva uppfinnare med hela 92 patent registrerade i sitt namn. Vid sin död 1913 hade han grundat 37 företag.

Hans tidiga separatorer är numera samlarobjekt – precis som de vintageaffischer och skyltar som gör reklam för dem. I USA och Kanada sägs det finnas fler än 60 ”seriösa separatorsamlare” som intresserar sig för den här milstolpen i industrins och jordbrukets historia.

Vill du få nyheter med användbara tips och information om separatorer och separering? Fyll i din e-postadress nedan