Tre saker du behöver veta om tryckluft till din separator

Tryckluft – som fungerar bättre sett till stabilitet och tryck än vatten – är en viktig komponent till din separators tömningssystem, ventilställdon, positionerare och instrument, ja faktiskt för hela ditt mejeri. Tryckluft av hög kvalitet är en garanti för längsta möjliga livslängd för både separatorer och annan utrustning. Den minimerar underhållskostnaderna och säkerställer högsta tänkbara prestanda på separatorlinjen.  Här har vi samlat tre saker du behöver veta om tryckluftskvalitet.

Tryckluftsbehållare i olika färger
  1. Smuts – i form av fasta partiklar ned till en storlek på ungefär 10 mikroner – måste avlägsnas från luften. Det görs bäst med filter, eller med tryckreglerventiler försedda med filter.
  2. Olja från oljesmorda kompressorer letar sig alltid in i tryckluft och kan leda till kontaminering. Filter eller oljeseparatorer bör installeras före instrumenten – på mindre anläggningar kan oljefria kompressorer också vara ett alternativ.
  3. Konsenderingen äger rum i olika takt i ett tryckluftssystemssystem. Därför bör luften torkas för att avlägsna kondensen. Om luften innehåller mycket vatten bör du installera en primär separator före filtret.

Det är viktigt att komma ihåg att luftfilter bör placeras så att de enkelt kan kontrolleras och nås dagligen och för byten när så behövs.

Vill du få nyheter med användbara tips och information om separatorer och separation? Registrera dig för vårt nyhetsbrev.