En vanlig dag för en ovanligt effektiv mejeriseparator

Tetra Pak® Separatorer är unika genom att de använder två tekniker – AirTight and Encapt™ – för att höja driftsprestanda och minska energianvändningen med upp till 40 % jämfört med standardalternativen. AirTight- och Encapt-teknikerna gör gemensam sak för att ge användarna en smidigare och mer produktiv arbetsdag med lägre energiförbrukning. Men hur åstadkommer de det?

En ko kikar över ett staket

Tidig morgon: klarifiering av helmjölk

Tänk dig att det är morgonskiftet i en mejerianläggning. Beroende på var i världen fabriken ligger kan dagens första process vara klarifiering av helmjölk.

En mjölkklarifikator är i princip en separator som säkerställer råmjölkens kvalitet genom att avlägsna orenheter och oönskade partiklar. AirTight-tekniken ser till att klarifikatorn är hermetiskt försluten – och att ingen luft innesluts i produkten – och begränsar därmed risken för skumbildning och nedsmutsning i efterutrustningen. Den behandlar också mjölken mer skonsamt och bevarar därmed kvaliteten.

Encapt minskar förekomsten av luft – och därmed friktionen – runt separatorns snurrande kula, där en stor del av energin förbrukas. Utöver de energibesparande fördelarna med AirTight minskar detta elkostnaden betydligt mer än med standardseparatorer.

Sen morgon: mjölkseparering

När helmjölken väl är klarifierad är den redo att ledas över till ett viktigt steg i produktionsfasen – mjölkseparering. Mjölken kan separeras varm eller kall. Varm separering är vanligast, eftersom den erbjuder störst effektivitet när fettet ska separeras från skummjölken. Den är nästan alltid integrerad i pastöriseringsprocessen.

Varför kall mjölkseparering är het igenTack vare AirTight-tekniken är Tetra Pak Separatorer också väldigt effektiva när det gäller att hantera den högre viskositeten hos mjölk vid kall separering, vilket är en växande trend i industrin. De temperaturer som används vid kall separering begränsar den potentiella bakterietillväxten och gör också linjen mer flexibel, eftersom den kan utföras som en fristående process i stället för att vara knuten till pastöriseringen.

Här svingar AirTight-tekniken sitt trollspö genom att bevara fettkulorna intakta i mjölken. Det är avgörande för mjölkens kvalitet, både skummjölk och andra nedströms mejeriprodukter.

En annan viktig aspekt är att den även förhindrar luft. Homogenisering ger slätare och mer viskösa produkter.Tetra Pak Värmeväxlare för effektiv värmebehandlingPå så sätt minimeras slitaget på efterutrustning som homogenisatorer och nedsmutsning av utrustning som värmeväxlare och filtreringsenheter. Luft kan ställa till problem vid ostproduktion, där den kan orsaka skumbildning och ostpartiklar som kan påverka producentens avkastning.

Luft är också problematiskt vid yoghurtproduktion, där förekomsten av luft driver på tillväxten av ”fel” bakterier och ger en tunnare textur.

Nästa steg i processen är att avlägsna sporer. En separator som avlägsnar sporer inriktar sig på sporer som har överlevt pastörisering och används vanligtvis för att bereda skummjölk, standardmjölk och vassle.

Här kan producenten ta hjälp av AirTight-tekniken för att köra anläggningen i olika flödeshastigheter. Baktofugenheten anpassar sig nämligen automatiskt efter volymen hos den aktuella produkten. Tekniken minskar energiförbrukningen, förhindrar negativ påverkan av luft och fortsätter att bevara fettkulorna intakta. Encapt, å sin sida, ökar energieffektiviteten ännu mer.

”AirTight och Encapt kan sänka energiförbrukningen med upp till 40 procent jämfört med standardalternativ”, säger Karl Kieffer, Product Manager Separation på Tetra Pak. ”Investeringen lönar sig extra snabbt i länder med höga energipriser”.

Tetra Pak separatorerTetra Pak Separatorer har extremt lång livslängd, upp till 30 år. ”Kunderna inser att en investering i en separator med AirTight och Encapt kan betala sig tio gånger om under utrustningens livslängd. Det är ett väldigt övertygande argument för att göra investeringen”, berättar Karl.

Eftermiddag: klarning och separering av vassle

Tillbaka vid produktionslinjen är det efter ostproduktion dags för nya steg, nämligen klarning och separering av vassle.

Så ser du till att separeringen höjer värdet i din vassleproduktionKlarning av vassle har blivit vanlig i mejeriindustrin de senaste 20 åren. Om vasslen renas med hjälp av AirTight och Encapt innan den bereds vidare leder det till mindre nedsmutsning och minskat behov av rengöring. Vilket i sin tur betyder ökad produktionstid.

Vassleseparatorn avlägsnar återstående fett. Med de två teknikerna blir den här processen otroligt effektiv. Effektiv renskumning sparar pengar.

Grädde och mjölkfett är värdefulla produkter. Hundraprocentigt smörfett är till exempel värt 5 euro per liter. Varje 0,01-procentig förbättring av renskumningen kan ge producenten 100 000 euro extra i kassan per år.

Under hela arbetsdagen och under hela produktionsprocessen hjälper AirTight och Encapt producenten att spara pengar, utöka flexibiliteten och höja kvaliteten. Det är ett vinnande recept för alla producenter som vill ligga steget före på en marknad med knivskarp konkurrens.

Separering med Encapt-teknik

Vill du få veta mer om Encapt-teknik och hur den kan förbättra din verksamhet? Fyll i formuläret och ladda ned produktbroschyren.

Separator med Encapt-teknik

Relaterade artiklar