Hantera globala utmaningar genom innovationssamarbete

Hur kan livsmedels- och dryckesbranschen och förpackningsindustrin hantera stora utmaningar som klimatförändringar och göra livsmedel säkra och tillgängliga för världens växande befolkning? Innovationssamarbete är nyckeln, säger Laurence Mott, Vice President of Development and Engineering på Tetra Pak. – Alla vi i branschen måste arbeta tillsammans för att leverera en produkt för en hållbar morgondag, säger han.

Utmaningarna är tydliga och väldokumenterade: Det globala livsmedelssystemet står för 26 procent av de globala växthusgasutsläppen, en tredjedel av alla livsmedel går förlorade eller slösas bort någonstans i distributionskedjan, material som är baserade på fossila bränslen måste fasas ut, och det krävs betydande förbättringar av hur förpackningar hanteras efter användning.

Det är kanske inte särskilt förvånande att Laurence Mott, som ansvarar för forskning och utveckling inom Tetra Pak, tror på innovationskraften för att hantera dessa utmaningar. Men han är också oerhört medveten om att företaget inte klarar detta på egen hand, trots att man vart tredje år investerar över 1 miljard euro i enbart FoU av förpackningar.

– Det är relativt enkelt att tillverka en helt hållbar förpackning, men den måste ju också vara säker, säger han. – Och om du inte kan göra det i stor skala kan du inte minimera livsmedelssvinnet och du kan inte bistå befolkningen på global nivå. Det krävs ett mycket starkt samarbete för att klara alla tre delar.

Samarbete genom hela distributionskedjan

För Tetra Pak kan samarbete ha många former: Företaget samarbetar med akademiska forskare, uppstartsföretag, leverantörer som kartongtillverkare samt Tetra Paks kunder – livsmedels- och dryckestillverkare – för att utveckla förpackningslösningar som ger minsta möjliga miljöpåverkan.

– Den gamla förställningen om en linjär distributionskedja existerar inte längre, säger Mott. – Vi måste arbeta i ett ekosystem, i nära samarbete med våra utvecklingspartner, som också är våra leverantörer. Och samtidigt måste vi arbeta nära kunderna. Det är en oerhört stor utmaning att göra allt samtidigt.

Det som Mott kallar ”utvecklingsekosystem” börjar vanligtvis i den akademiska världen, där Tetra Pak investerar i teknisk kunskap, kapacitet och kompetensuppbyggnad. – När vi rör oss genom utvecklingsprocessen måste vi ta ombord fler och fler partner, säger han.

– Och vi har gjort detta tillsammans med vår traditionella distributionskedja men även uppstartsföretag har hjälpt oss med fantastiskt innovativa idéer. Genom hela denna process har vi också en mycket nära dialog med kunderna och deras varumärken – det är de som i slutänden förmedlar detta till konsumenterna.

Voices of Innovation – Driva hållbarhet med hjälp av FoU

Laurence Mott om hur Tetra Pak arbetar med partner i distributionskedjan för att i stor skala producera en helt hållbar förpackning utan att kompromissa med livsmedelssäkerheten.

Voices of Innovation – Driva hållbarhet med hjälp av FoU

Laurence Mott om hur Tetra Pak arbetar med partner i distributionskedjan för att i stor skala producera en helt hållbar förpackning utan att kompromissa med livsmedelssäkerheten.

Konsumenterna går i spetsen för branschens förändring

Konsumenterna är faktiskt en av de starkaste drivkrafterna bakom detta innovationsarbete, eftersom de i allt högre utsträckning kräver hållbara produkter. Som framgick i årets upplaga av Tetra Pak Index-rapporten är konsumenterna fortfarande djupt oroade över miljön – även mitt i en pandemi – och vill att livsmedels- och dryckestillverkarna ska använda hållbara förpackningar.

– Jag tycker att det är en fantastisk möjlighet att konsumenterna är så intresserade av hållbara produkter, säger Mott. – Det ger ett enormt genomslag i värdekedjan, och jag skulle säga att det banar väg för en enorm förändring av förpackningsindustrin. Vårt förpackningsmaterial är till stor del förnybart, och nu har vi denna fantastiska möjlighet att förnya oss ännu mer och erbjuda något som är 100 procent förnybart, 100 procent återvinningsbart och passar den cirkulära ekonomin med låga koldioxidutsläpp.

Tetra Paks grundare Ruben Rausing sade en gång att ”en förpackning ska spara mer än den kostar”. Även om Rausings uttalande ursprungligen avsåg ett ekonomiskt perspektiv, menar Mott att det även går att tillämpa ur ett hållbarhetsperspektiv.

– I dag är det kanske sannare än någonsin, säger han. – Inte bara att vi ska vara rädda om produkten som finns inuti förpackningen utan vi ska också se till att förpackningen ger så låg miljöpåverkan som möjligt. Vi har varit ganska bra på det hittills, men i framtiden blir det en stor utmaning för oss att se till att materialet vi producerar, fyllningsmaskinerna vi säljer och processutrustningen för att tillverka juicer, mjölk och annat passar in i den cirkulära ekonomin med låga koldioxidutsläpp.

– Vi förstår att förpackningen bör spara mer än den kostar. Och det är något av en ledstjärna i den innovationsresa vi befinner oss i.

”En lysande möjlighet att förändra planeten”

Hur kan förpackningsindustrin – i hård konkurrens från andra sektorer – locka de talanger som behövs för att leverera produkter för en koldioxidsnål cirkulär ekonomi?

Laurence Mott medger att förpackningsindustrin på senare tid inte alltid har varit den mest attraktiva destinationen för de mest innovativa hjärnorna. – Men nu finns det en lysande möjlighet att förändra planeten, att göra stor skillnad när det gäller att leverera hållbara produkter, säger han.

För en ovan betraktare är det kanske förvånande vilka kompetenser som krävs för att driva innovation i förpackningsindustrin. – Vi behöver ett brett urval tekniska och vetenskapliga kompetenser från alltifrån maskintekniker och automationsingenjörer till mikrobiologer till regelexperter och så vidare, säger Mott. – Att hitta dessa färdigheter är en enorm utmaning i dag, konkurrensen på marknaden är stenhård.

En marknad med hård konkurrens – och som i allt högre grad präglas av mångfald. Mott påpekar att många viktiga innovationsroller inom Tetra Pak och på andra håll i branschen i dag innehas av kvinnor. – Vår chef för automation och utveckling är kvinna, vår chef för programhantering är kvinna, företagets chef för systemteknik är kvinna och vi har en kvinnlig chef för material och förpackningar, säger han. – Att föra in mångfald – och få in denna mångfald i vårt sätt att tänka – på arbetsplatsen är en lika stor utmaning som att få in rätt kompetens. Och jag tycker att vi gör det ganska bra just nu.

Voices of Innovation – En historia av innovation

Laurence Mott om Tetra Paks stolta historia av genombrott inom beredning och förpackning av livsmedel.

Voices of Innovation – En historia av innovation

Laurence Mott om Tetra Paks stolta historia av genombrott inom beredning och förpackning av livsmedel.