Speak Up!

Fyra personer – speak up-budskap

Speak Up! lanserades år 2020 och är vår globala kampanj för att motverka mobbning, diskriminering och trakasserier. Kampanjen är en viktig del i vårt pågående arbete med att skapa en inkluderande miljö som präglas av mångfald och där alla behandlas med respekt och kan göra sina röster hörda. 

I kampanjen ingick en video där medarbetare inom Tetra Pak höll upp påståenden som illustrerar förhållningssätt eller beteenden som kan påverka andra människor negativt. Vår mångfald är en del av vår styrka, och vi ville att personer som tidigare kan ha känt sig exkluderade, tystade eller diskriminerade skulle få möjlighet att göra sina röster hörda. 

Valerie Cerniglia, Communications Business Partner för HR, ingick i teamet bakom videon. ”Det var viktigt för oss att människor som ser den här videon känner sig bekräftade och stärkta i sin övertygelse om vad som inte är acceptabelt och att det stärker dem i deras förmåga att göra sina röster hörda, om de upplever att de blir orättvist behandlade. Några av påståendena var uppenbara, men andra kan ha rört sig i en gråzon. Det är så mycket som beror på din egen bakgrund, kulturen du växte upp i och de upplevelser som har format dig. Idéer om vad som är acceptabelt och vad som inte är det håller fortfarande på att utvecklas i samhället, och vi ville därför dra en gräns så att det inte ska råda minsta tvivel om att vi – på både global och lokal nivå – har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och mobbning.

Vi uppmanade medarbetarna att delta frivilligt, eftersom vi ville komma bort från företagskänslan. Det här är visserligen en policyfråga, och alla måste vara insatta i våra policyer, men vi ville skapa en känslomässig koppling, en empati som får människor att känna sig berörda och motiverade att göra rätt saker samt göra sina röster hörda och reagera mot dåliga beteenden”.

Amirali Jalili, HR Country Services Leader för GMEA (aktiv supporter av Speak Up!-kampanjen): ”Strategier kanske börjar längst upp, men det är människorna nere på golvet som gör dem verkliga. Det är därför som initiativ som Speak Up!-kampanjen är så viktiga för att göra klart vad vi förväntar oss av våra medarbetare och vilka åtgärder de kan vidta om de stöter på diskriminering på arbetsplatsen. 

I vårt kluster vill vi skapa en trygg miljö där människor kan prata fritt om diskriminering, trakasserier och mobbning. Det finns så många problem som orsakas av bristande förståelse, och det är därför det är så effektfullt att uppmuntra människor att dela med sig av sina erfarenheter”.

Gisele Gurgel, Director Business Insights and Analytics (figurerar i Speak Up!-videon): ”Jag gick med i kampanjen för att använda min livserfarenhet (som kvinna från en utvecklingsmarknad) till att visa att vi behöver inse att vi alla är fördomsfulla, att vårt sätt att se på saker och ting är kulturellt betingat och att vi måste vara försiktiga med att döma människor. Jag har nu fått en mycket större medvetenhet om vilken inverkan jag har på andra. 

Jag har till och med börjat på en kurs vid University of Colorado om inkluderande ledarskap. Jag vill ge mig själv den kunskap och de verktyg som behövs för att skapa en inkluderande kultur där alla känner sig uppskattade och respekterade – och dra nytta av fördelarna med ett inkluderande team”.

Valerie Cerniglia: ”Jag tyckte att arbetet med det här projekt var mycket givande, både på personligt och ett rent yrkesmässigt plan. Särskilt uppmuntrande var det att se hur många människor som anmälde sig frivilligt till att vara med i videon – det finns en stark önskan hos oss att göra rätt saker och stödja positiva förändringar”.

Bruce Mackimmie, Cluster Leader Supply Chain Operations, Amerika (figurerar i Speak Up!-videon): ”Jag var bara med helt kort i videon, men min medverkan resulterade i att ett antal människor som inte kände mig särskilt bra kom till mig med problem som de tidigare hade varit tveksamma till att diskutera. Jag kunde försäkra dem om att det är tryggt att göra sina röster hörda och att det inte kommer att påverka deras karriärer. Det var väldigt glädjande att det direkta resultatet av videon var så positivt.

Varje person och varje företag har dolda fördomar och som ledare måste vi arbeta proaktivt för att skapa en öppen kultur, där det är tryggt att ha dessa samtal och där vi alla kan lära av varandra”.

Marcus Fattor, Market Sustainability Manager, Brasilien (figurerar i Speak Up!-videon): ”Jag var väldigt glad över möjligheten att vara med i kampanjen. Det var ett utmärkt sätt att inleda samtal om den här viktiga frågan. När människor känner att de inte kan göra sina röster hörda, går vi som företag miste om deras synpunkter och det begränsar diskussionen. Vi måste bredda samtalet och ta in saknade röster. 

Jag skulle vilja se lokala versioner av videon också, kanske på andra språk än engelska. Det finns olika nivåer av förståelse kring de här frågorna i de olika regionerna, och det skulle vara bra att ta tag i den frågan i framtiden”.

Sharon Bowker, Editor, Internal Communications Operations (figurerar i Speak Up!-videon): ”Jag tyckte att det var viktigt att göra videon. Jag skiljer mig från många av mina medarbetare rent åldersmässigt, jag har en synlig fysisk funktionsvariation och jag är en hbtq-person, så även om jag känner mig sedd och hörd i min arbetsmiljö är jag oerhört medveten om att det inte är så för alla.

 Jag tycker att man bör ta vara på varje möjlighet att lära. Videon belyste de här frågorna på ett bra sätt, och vi kan alla göra rätt saker i vår vardag genom att vara öppna om oss själva och acceptera varandra, oavsett skillnader”.