2020-03-30

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Whitepaper: Kvalitet hos bredbar ost – ingredienser, process och teknik

Vi är mycket stolta över att vara i framkant inom matteknikvetenskap. Till detta whitepaper om bredbar ost har vi haft ett fruktbart samarbete med NIZO, allmänt erkända som en ledande organisation för uppdragsforskning som stöder mejeri-, livsmedels- och hälsoföretag med att utveckla nya tillämningar och öka innovationstakten.

Detta whitepaper vänder sig till alla mejeriföretag som är intresserade av att starta produktion av bredbar ost eller som överväger att utöka sitt nuvarande sortiment av bredbar ost.
Vi undersöker tre grundläggande typer av bredbara ostar:

  • Klassisk färskost – gjord genom jäsning eller syrning av färsk grädde och mjölk för att få en tjockare, krämig konsistens.
  • Klassisk smältost – gjord genom smältning av ostblock eller ostrester och tillsats av emulgerande salter. Dessa är pikanta och saltare och har ett högre pH.
  • Rekombinerad ost – både färskost och smältost – tillverkad med en hög andel pulveriserade ingredienser.

Bredbar ost har en marknad på cirka 2,2 miljarder kilo per år, med en total årlig tillväxttakt (CAGR) på 2,7 procent mellan 2017 och 2019.

Whitepaper

Registrera dig för att ladda ner whitepaper "Kvalitet hos bredbar ost – ingredienser, och teknik"

OBS! Kan bara laddas ned i engelsk version​
Färskost i skål