Konsumenter förväntar sig hög kvalitet och funktionalitet hos proteinrika livsmedel och drycker. Protein är den hälsoegenskap som oftast nämns av produkttillverkare när nya drycker lanseras, och står för mer än hälften av alla aktuella hälsopåståenden*.  Hur kan du som producent bäst tillhandahålla de här egenskaperna? Och vilken typ av blandningsprocess behöver du? Vi ger dig fyra enkla tips som hjälper dig uppfylla marknadens förväntningar.

Tillverkning av proteinberikade produkter är en krävande process som fordrar stor uppmärksamhet på detaljer. Tillverkare måste följa högt ställda krav på livsmedelssäkerhet, näringsinnehåll, hållbarhet samt smak och munkänsla för att möta konsumenternas förväntningar.

Men vad behöver man egentligen göra för att säkerställa att man uppfyller dessa parametrar? Våra experter på bearbetning av proteinpulver rekommenderar fyra enkla steg som tillsammans låter dig hantera en smidig och effektiv installation som ger hög produktkvalitet och full livsmedelssäkerhet.

För att uppnå hög kvalitet i blandningsprocessen för proteinpulver gäller det att undvika vanliga fallgropar som skumbildning – en välkänd utmaning vid blandning av flytande protein som leder till produktförlust och huvudbry i produktionen.

En annan stötesten är att produkten bränner fast, vilket ofta inträffar vid proteinbearbetning till följd av skumbildning och oupplöst pulver i blandningen. Fastbränning kan äventyra produktkvaliteten och störa produktionen.

Hur kan man undvika sådana här problem? Genom att följa fyra enkla steg kan du uppnå en smidig och effektiv blandningsprocess för proteinpulver. Här är de bästa tipsen från våra specialister:

Luft är den värsta fienden vid bearbetning av proteinpulver. Det beror på att om det finns luft närvarande när pulver rörs ner i vätska så tenderar detta att orsaka skumbildning.

Om skumbildningen inte kontrolleras noga finns det risk för att den på olika sätt kommer att störa produktionsprocessen. Sådana störningar leder till sämre bearbetningsresultat, vilket kan påverka produktens kvalitet och smak negativt och även förkorta hållbarhetstiden.

Det första steget för att motverka skumbildning är att se till att det inte finns luft i pulverblandningen när den kommer in i mixerns inlopp. Här bör man sträva efter att ha ett specialutformat system för pulverintag som är utrustat med ett luftavskiljande inlopp, som på Tetra Pak® Industrial Protein Mixer.

Vissa pulvermatarmagasin, till exempel de i Tetra Pak Industrial Protein Mixer, har även en vibrationsfunktion som ”skakar om” pulvret när det kommer in i inloppet. Vibrationerna bryter upp luftfickor i pulvret, vilket ytterligare minimerar förekomsten av luft i blandningsprocessen

När proteinpulvret och de flytande ingredienserna väl har hamnat i mixern börjar den mest kritiska delen av processen. Det är nu som risken för skumbildning är som störst.

Skumbildning uppstår i den här fasen eftersom blandarens omrörning av proteinblandningen skapar ytturbulens som gör att en virvel bildas. Virveln drar in luft i blandningen, vilket medför skumbildning.

För att lösa detta problem har vi utrustat Tetra Pak Industrial Protein Mixer med en specialutvecklad dynamisk baffel istället för en konventionell omrörare. Till skillnad från en vanlig omrörare är baffel-designen mycket effektiv när det gäller att förhindra virveleffekten under blandning.

När det inte finns någon virvel, eller bara en svag virvel, kommer mycket mindre luft in i proteinblandningen. Resultatet: mycket mindre skumbildning än i en vanlig anläggning för proteinblandning. 

Eftersom det alltid kommer att finnas lite luft i en process för proteinblandning är det viktigt att så långt det går neutralisera luftens inverkan på produktblandningen.

Detta sker genom att blanda försiktigt. Ju mer försiktigt man blandar, desto mindre luft kommer det in i blandningen. Men det finns en hake. Ju mer försiktigt blandningen rörs om, desto större är möjligheten att oupplösta pulverklumpar blir kvar i produkten.

Lyckligtvis finns det en lösning för att hantera detta. Tetra Pak Industrial Protein Mixer är utrustad med ett självrengörande filtersystem i utloppsledningen som fångar upp oupplösta pulverklumpar och förhindrar att de fortsätter vidare till senare processer, där de kan äventyra process- och produktkvaliteten.

Oupplösta pulverklumpar avlägsnas helt enkelt från flödet och återcirkuleras till blandningen, där de bryts upp under ytterligare omrörning. Det här systemet gör att du kan vara säker på att blandningen alltid håller hög kvalitet när den lämnar blandningstanken.

Det slutliga steget i optimeringen av proteinblandningen är att ha ett effektivt avluftningssystem som maximerar vakuumeffekten inuti mixern utan att orsaka skumbildning som kan leda till produktförluster.

Här har Tetra Pak Industrial Protein Mixer en unik fördel. Den har smarta sensorer på insidan av blandningstanken som hela tiden känner av den exakta nivån av skum i tanken.

Ett automationssystem använder sensordata för att reglera vakuumintensiteten i enlighet med förekomsten av skum. Om det finns skum minskar vakuumet tills skummet försvinner. Om det inte finns något skum kan vakuumet ökas till en optimal nivå.

Den här lösningen är mycket effektiv när det gäller att eliminera oönskad skumbildning under blandning, vilket leder till lägre produktförluster, optimerad energiförbrukning och genomgående högre produktkvalitet.

 

Utveckla i takt med att nya proteinkällor dyker upp

Genom att lära dig mer om skumbildning kan du ta vara på nya marknadsmöjligheter inom proteinbearbetning och göra dig redo för framtida expansion i takt med att nya proteinkällor dyker upp. Kontakta oss om du vill ha mer insikt utöver dessa fyra tips!

Kontakta vårt säljteam

Service engineers training

Våra säljteam svarar gärna på eventuella frågor om försäljning eller produkter. Fyll i vårt formulär så att vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

 • 1 Syfte
 • 2 Förfrågan
 • 3 Kontakt

Syfte med kontakten

Välj ett alternativ

Affärsområde av intresse

Välj ett eller flera affärsområden
Välj affärsområde av intresse

Kontakta vårt säljteam

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Affärsområde av intresse
 • 1 Syfte
 • 2 Förfrågan
 • 3 Kontakt

Specifikt intresseområde

Välj ett alternativ

Kontakta vårt säljteam

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Affärsområde av intresse
 • 1 Syfte
 • 2 Förfrågan
 • 3 Kontakt

Förfrågningens omfattning

Välj ett alternativ

Livsmedelskategori

  Välj ett alternativ
  Välj ett alternativ
  Välj ett alternativ
  Välj ett alternativ
  Välj ett alternativ
Välj ett alternativ

Kontakta vårt säljteam

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Affärsområde av intresse
 • 1 Syfte
 • 2 Förfrågan
 • 3 Kontakt

Specifikt intresseområde

Välj affärsområde av intresse

Kontakta vårt säljteam

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Affärsområde av intresse
Specifikt intresseområde
Förfrågningens omfattning
Livsmedelskategori
 • 1 Syfte
 • 2 Förfrågan
 • 3 Kontakt

Vad beskriver din begäran bäst?

Välj ett alternativ
Fyll i det här fältet

Kontakta vårt säljteam

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Affärsområde av intresse
Meddelande
Specifikt intresseområde
Förfrågningens omfattning
Livsmedelskategori
Vad beskriver din begäran bäst?
Din roll
 • 1 Syfte
 • 2 Förfrågan
 • 3 Kontakt

Företagsinformation

Var god ange en giltig arbetsmejl.
Fyll i det här fältet
Fyll i det här fältet
Fyll i det här fältet
Fyll i det här fältet
Välj ett alternativ
Fyll i det här fältet

Genom att skicka in det här formuläret bekräftar du att du har läst och att du godkänner Tetra Paks sekretesspolicy.

Tack för ditt intresse

Din förfrågan har skickats till våra team. Vi kontaktar dig inom kort. Klicka på knappen nedan om du vill skicka in ytterligare en begäran eller om du har frågor till oss.