2018-01-22
LUND, SVERIGE

​​​​​​​​​Fullständig TPM-strategi hjälper en asiatisk mejeriproducent att minska antalet reklamationer med 74 procent

Under 2011 stod en av våra kunder – en asiatisk mejeriproducent – inför en rad olika problem. Deras KPI-system fungerade dåligt. Antalet reklamationer från marknaden var högre än önskvärt, och utrustningshaverier ledde till många interna kvalitetsdefekter. För att få bukt med dessa kvalitetsproblem inledde vi ett arbete för kontinuerliga förbättringar, genom att införa ett tvåårigt program för driftkostnadsgaranti. Resultaten var positiva och inkluderade bland annat en ökning av den övergripande utrustningseffektiviteten (OEE) från 40 procent till 65 procent. Kunden bestämde sig för att utöka förbättringsaktiviteterna till hela fabriken och därmed förbättra kvaliteten inom fabrikens alla förlustområden.

Införande av en ny underhållsstrategi – TPM

Vi utvidgade de befintliga aktiviteterna inom kontinuerlig förbättring till en omfattande TPM-strategi (Total Productive Maintenance, d.v.s. fullständigt produktivt underhåll). Denna underhållstjänst innebär i korthet att alla inom organisationen, från den högsta ledningen till produktionspersonalen, arbetar för att maximera produktiviteten.

Vid införande av TPM är huvudprinciperna:

  • Säkerställa att den rådande situationen i fråga om prestanda, kostnad och risk definieras tydligt
  • Starkt fokus på själva grunderna, i syfte att möjliggöra genomförande av metoder på ett hållbart sätt
  • Använda DMS (Daily Management System) ge medarbetarna utökat självbestämmande
  • Inkludera hela organisationen, från vänster till höger och från högsta ledningen till verkstadsgolvet
  • Handfast vägledning och revisioner på plats från Tetra Pak

Kunden valde en treårig genomförandeplan som inkluderade utbildning inom kvalitetsstyrning och säkerhet.

Förbättrad OEE och minskat antal reklamationer

Kundens OEE (Overall Equipment Effectiveness) steg från 65 procent i slutet av 2013 (vilket i sin tur var en ökning från 40 procent 2011) till 78,53 procent 2016. Reklamationerna från marknaden minskade med 73,8 procent – från 4,2 till 1,1 delar per miljon (ppm, Parts Per Million) mellan 2013 och 2016. Även andelen interna fel – defekter per 10 000 förpackningar – minskade: från 0,32 år 2013 till 0,13 år 2016.

Kunden fortsätter sitt TPM-arbete med fortlöpande stöd från oss.

Sammanfattning:

  • Andelen interna fel minskade från 0,32 till 0,13
  • Reklamationerna minskade med 73,8 procent
  • OEE ökade från 65 procent till 78,53 procent
Specialist som arbetar i ett laboratorium