2017-12-15
LUND, SVERIGE

Mål: Kostnadsminskningar och produktivitetsförbättringar

Det övergripande målet var att uppnå bättre lönsamhet genom kostnadsminskningar och produktivitetsförbättringar. Kunden bad oss ta fram en metod för verksamhetsoptimering som skulle omfatta all process- och förpackningsutrustning, samt att implementera denna på elva av kundens tillverkningsanläggningar. Utöver att hantera konkreta problem i produktionen, som driftstopp och haverier, skulle underhållslösningen bättre tillvarata mänskliga resurser – och skapa en ännu säkrare arbetsmiljö för medarbetarna.

Målet under en tvåårsperiod var en betydande minskning av totalkostnaderna.

Nya och bättre underhållstjänster

Snabba resultat var viktigt. Teamet från Tetra Pak Expert Services tog sig an uppgiften med enorm energi och kunde snart börja leverera förbättringar på plats. En utvärdering av den befintliga anläggningen visade att kunden skulle uppnå önskade kostnadsbesparingar och produktivitetsmål med Tetra Paks TPM-system för fullständigt produktivt underhåll.

 För att kunna utveckla innovativa, framtidssäkra lösningar efter kundens behov använde vi en implementeringsplan i tre steg:

  1. En möjlighetsanalys på respektive anläggning för att tydliggöra den lokala besparingspotentialen.
  2. Förbättringsåtgärder med snabb effekt för att få snabb utdelning.
  3. Implementering av ett fullständigt TPM-program på anläggningarna utifrån vår globala erfarenhet. Programmet säkerställde att tidiga förbättringar på respektive anläggning upprätthölls och var ett stöd vid utvecklingen av en kultur av kontinuerligt förbättringsarbete på alla anläggningar.

I parallella åtgärder på respektive anläggning arbetar Tetra Pak-teamet fortsatt tillsammans med kundens HR-organisation för att säkerställa att programmet skapar en ännu säkrare arbetsmiljö och följs upp med relevant personalutbildning. Tillsammans med kundens ekonomiavdelning utvecklar teamet utvecklar också ett ramverk för att mäta kostnadsbesparingar.

Sparade 6,5 miljoner dollar på nio månader

Vi förbättrade kundens effektivitet och använde vår expertis för att hjälpa kunden få maximalt ut av sin drift. Tack vare effektiva och systematiska förbättringar av utrustning, processer och medarbetare minskade kostnaderna med 6,5 miljoner dollar under projektets första nio månader. Dessutom ökade utrustningens totala effektivitet (Overall Equipment Effectiveness, OEE) med över 5 %.

Sammanfattning, första nio månader:

  • Utrustningens totala effektivitet (OEE) ökade med 5 %
  • Kostnaderna minskade med 6,5 miljoner dollar
Maskiner, servicetekniker och fabriksanställda.