2018-03-19
LUND, SVERIGE

Tjänster inom förebyggande underhåll hjälper mejeriproducent att undvika 140 timmars stilleståndstid

Ett sydamerikansk mejeri ville minska sin oplanerade stilleståndstid samt minska antalet förpackningar som gick till spillo varje dag. Felen orsakades ofta av olika typer av haverier och störningar – exempelvis axlar som blivit utslitna på grund av trasiga smörjningsrör och lågt tryck i en hydraulpump.

Förutse felen innan de inträffar

Förebyggande underhåll med Condition Monitoring hjälper oss att förutse fel innan de inträffar. Genom att tillämpa realtidsövervakning av kritiska utrustningsområden identifierar vi avvikelser i maskinfunktioner, som kan leda till driftstopp eller haverier.

Minska avbrottstid och spill

Det ekonomiska värdet av den förbättrade strukturen på underhållstjänsterna uppgick till cirka 121 000 euro under de första sju månaderna. Med de Condition Monitoring-aktiverade linjerna lyckades kunden undvika över 140 timmars oplanerad stilleståndstid. Dessutom minskade svinnet med 4 200 förpackningar.

Sammanfattning: 

  • De första sju månaderna sparade man 121 000 euro.
  • Över 140 timmars stilleståndstid undveks
  • 4 200 färre förpackningar gick till spillo
Operatör i fabrik