​​​​​​​​​​​​​​Så hanterar du de största utmaningarna i medelkapacitetssegmentet

Som medelstor glassproducent står du inför tre stora utmaningar i glassproduktionen. Du måste måste kunna producera en mängd olika produkter för att möta den snabba utvecklingen inom konsumentefterfrågan. Du måste kunna begränsa produktsvinnet i överföringssteget med ett mycket flexibelt gripdon. Och du behöver säkerställa ett långsiktigt värde av din investering – med en linje som ger stor utdelning till en konkurrenskraftig startkostnad och som enkelt kan uppgraderas och växa med din verksamhet.

Flexibel produktion för att snabbt möta efterfrågan på nya produkter

Du vet aldrig vad nästa år för med sig i form av nya och mer sofistikerade produkter Din produktion måste vara flexibel och lätt att anpassa för större produktvolymer eller andra typer av produkter och större variation inom exempelvis storlek och form på pinnar och rånbägare. Vår nya extruderingslinje med medelhög kapacitet ger dig den här flexibiliteten. Den möjliggör snabba produktbyten. Och har en tunnelhöjd som passar allt från bars till strutar och rånbägare med höga virveltoppar. Dessutom har den en hög kylningskapacitet som effektfullt kyler även stora strutar. Du kan också enkelt lägga till och byta ut utrustning på arbetsbordet eller utöka arbetsbordet med extra moduler när behovet uppstår i framtiden​.

Glasspinnar

​​Låg investeringskostnad – växer med dig och möter framtida efterfrågan

Som producent med en kapacitet på upp till 18 000 produkter i timmen behöver du kunna säkerställa ett långsiktigt värde av din investering. Du behöver en linje med en låg initial investering – som sedan enkelt kan uppgraderas och växa med din verksamhet och framtida efterfrågan. Vår extruderingslinje med medelhög kapacitet gör att du kan börja med en lägre kapacitet och en mindre maskin, och sedan successivt uppgradera din utrustning för högre kapacitet och fler produkter i takt med att verksamheten växer.

Produktsvinn i överföringssteget begränsas genom ett mycket flexibelt gripdon​

Överföringssteget i produktionen är ofta den viktigaste källan till onödigt svinn och genom att minska det kan du öka din lönsamhet. Om produkterna är något felplacerade när de plockas kommer ett vanligt gripdon inte att kunna placera dem rätt i maskinen och de går till spillo. Vår extruderingslinje med medelhög kapacitet är däremot utformad för att hantera detta. Den är utrustad med ett mycket flexibelt gripdon som plockar produkten och placerar den rätt i lamellen, även om produkten är något felplacerad. Dessutom kan du justera produktens position i tre olika riktningar – längs axlarna X, Y och Z. Det innebär att produkten alltid är korrekt placerad och ditt svinn minskar avsevärt.​

Gripdon för glass