Klimatsmarta förpackningar har betydelse

Konsumenterna anser helt klart att attityderna till hållbarhet och förpackningar går hand i hand. Som vi såg i förra årets index är en miljömedveten person, enligt konsumenternas uppfattning, synonymt med en person som återvinner (63 %), undviker plast (58 %) och köper produkter helt utan, eller med minsta möjliga, förpackningsmaterial (47 %).

Dessa aktiviteter är särskilt attraktiva eftersom konsumenterna anser att de gör skillnad: Att hantera engångsplast och hantera förpackningsavfall samt förhindra matsvinn är viktiga globala problem som konsumenterna anser sig kunna påverka.

Konsumenterna anser att användning av klimatsmarta förpackningar bör vara en mycket viktig prioritering för företagen. Det är bara en förbättring av livsmedelssäkerheten som är (en aning) viktigare enligt konsumenterna (52 % mot 53 %). De är ännu mer övertygade om att tillverkarnas ansvar sträcker sig efter konsumtionen.

Våra undersökningar i sociala medier pekar också på värdet av hållbarhetsuppgifter på förpackningarna, vilket ger konsumenterna en genväg till att fatta beslut som säkerställer att de gör bättre val. Detta är förvisso sant, men i en miljö där konsumenterna har större tillgång till information än någonsin är det också nödvändigt för varumärkena att backa upp sina hållbarhetsuppgifter och förtydliga vad certifieringarna står för i syfte att upprätthålla transparensen och konsumenternas förtroende.

Plastavfall är fortfarande ett stort problem, särskilt i haven: Detta angavs som en oroväckande fråga av hela 80 % av konsumenterna i vår rapport om miljötrender bland konsumenterna 2020. Andra frågor som oroade konsumenterna var den globala uppvärmningen, utarmningen av naturresurser och avskogningen (alla med 77 %) samt luftföroreningar (82 %).

Konsumenter har olika attityder till olika material. De uppfattar pappersbaserade kartonger och glas som de mest hållbara förpackningsalternativen och plastflaskor som de minst klimatsmarta. Naturbaserade miljöpåståenden får bra resultat, och 70 % av konsumenterna anser att en förpackning tillverkad av växtbaserade material är relevant för dem. Ännu fler (73 %) anser att en kartong som ”hjälper till att skydda världens skogar” är relevant.

Konsumenterna ogillar överpaketering: 57 % av konsumenterna globalt uppger att de sannolikt undviker överpaketerade produkter, där Kina (71 %), Indien (60 %) och Storbritannien (59 %) överindexerar. Här finns dock återigen ett glapp mellan vad man säger och vad man gör, och intentionerna leder inte till handlingar. Data visar att konsumenterna i själva verket inte är mer villiga att undvika överpaketerade produkter än vad de var för sex år sedan (siffran är 55 % för både 2014 och 2020).

Det finns också en konflikt mellan konsumenternas uttalade önskan att välja hållbara material och vad de är villiga att spendera eller har råd med. Enligt Tetra Paks undersökningar från förra året var trenden att priset, i synnerhet för klimatsmarta förpackningar, fick allt mindre betydelse: ned från 46 % år 2017 till 42 % år 2019.

Samma undersökning visade att 43 % av konsumenterna anser att en produkt i en klimatsmart förpackning är värd mer, eftersom den förmedlar en känsla av ”premium”. Ändå visade förra årets index att konsumenterna fortfarande angav kostnaden som det största hindret för en mer klimatsmart livsstil.

Case study: Agrilait, Frankrike 

Som första företag på den franska marknaden valde Agrilait den växtbaserade förpackningen Tetra Brik® Edge för sin nya, 100 procent ekologiska bretonska mjölk.

Ett utmärkt exempel på ett varumärke som bygger sitt hållbarhetserbjudande på lämpliga förpackningar är det franska regionala kooperativet Agrilait, som producerar högkvalitativ GMO-fri UHT-mjölk, smör och grädde.

Som första företag på den franska marknaden valde Agrilait den växtbaserade förpackningen Tetra Brik® Edge för sin nya, 100 procent ekologiska bretonska mjölk. Förpackningen är tillverkad av 82 % växtbaserade material, inklusive kartong från FSCTM-certifierade och skyddade skogar och en andel växtbaserad plast, tillverkad av Bonsucro-certifierade sockerrör.

Inklusive enbart denna växtbaserade plast minskar förpackningens koldioxidavtryck med 19 % jämfört med om fossilbaserad plast används – en siffra som certifierats av Carbon Trust. Dessutom är förpackningen tillverkad av förpackningsmaterialet Tetra Pak® Craft, som inte bara ger produkten ett autentiskt utseende och känsla utan även minskar vikten med 5 %, vilket ytterligare minskar förpackningens koldioxidavtryck.

Den nya produkten stärker varumärket Agrilaits historiska värderingar av respekt för människor, djur och planeten. Den certifierade ekologiska mjölken samlas upp direkt från bretonska jordbrukare som arbetar för att skydda miljön, bevara biologisk mångfald och naturresurser samt verka för djurvälfärd. Mjölken säljs i de franska regionerna Bretagne och Loire Atlantique och är 100 % lokal, vilket förbättrar dynamiken i den regionala ekonomin.

Läs nästa insikt: Konvergensen ökar

NEDLADDNINGAR

Tetra Pak Index 2020, summary and conclusions infographic

Infografik över de tio viktigaste lärdomarna

woman wearing mask in store

Videosammanfattning