Undvik överpaketering – och plast

Sedan pandemin har konsumenterna lagt betydligt större vikt vid hur deras mat är förpackad, med fokus på hygien och livsmedelssäkerhet å ena sidan och fräschhet och miljö å andra sidan. Det har skapat en spänning som undersöktes i detalj i förra årets Tetra Pak Index. I takt med pandemin var många konsumenter villiga (eller till och med tvungna) att göra en avvägning: mer förpackningsmaterial och avfall till förmån för ökad säkerhet och hygien. Vissa länder och regioner pausade sina förbud mot plastpåsar och engångsplast, vilket ledde till att konsumenterna oroade sig för att de senaste framstegen skulle undergrävas i fråga om återvinning och minskning av nytillverkad plast.

Den här typen av oro dyker upp i år igen. Mer än hälften av respondenterna på global nivå säger nu att de ”verkligen bryr sig om” hur mat och dryck förpackas. Mer än en tredjedel säger att de väljer hållbara förpackningar (38 %) och undviker överpaketerade produkter (36 %). När respondenterna tillfrågades om vilka förändringar de sannolikt kommer att göra för att bekämpa klimatförändringarna specifikt under nästa år, hamnar att undvika överdriven paketering högst upp på listan – 59 procent av respondenterna uppger det (mot 57 % år 2020). Särskilt hög är denna siffra i Sydkorea (79 %) och Kina (70 %).

I synnerhet plast fortsätter att vara ett orosmoment för konsument: 42 procent säger att de medvetet använder mindre plast på grund av pandemin. Det är en större andel än de som säger att de i högre grad börjat handla matvaror på nätet.

Affärsmöjligheter – förpackningsinnovation

Konsumenterna är tydligt bekymrade över miljö och avfall, och 61 % av respondenterna i vår miljöundersökning förväntar sig att livsmedels- och dryckesföretagen ska gå i spetsen för att hitta lösningar – före regeringarna (60 %) och förpackningsföretagen (57 %). Och det finns en affärsmöjlighet för dem som gör det: 84 procent av respondenterna säger att miljövänliga förpackningar skulle göra dem mer benägna att välja ett visst varumärke.

Affärsmöjligheter – utbildning och information

När konsumenterna strävar efter att bli mer aktiva uppstår en tydlig kunskapslucka, där mer än en tredjedel av respondenterna säger att de söker information om hur man sorterar och återvinner på rätt sätt samt råd om hur man begränsar mat- och förpackningsavfall. Det finns en affärsmöjlighet för varumärken att visa på ledarskap i hållbarhetsfrågor genom att tillhandahålla sådan information.

Affärsmöjligheter – kartongförpackningen vinner online

Enligt vår e-handelsstudie anser konsumenterna att kartong är det idealiska förpackningsmaterialet för inköp på nätet i de undersökta kategorierna.32 Det uppskattas av flera olika skäl, men de tre viktigaste fördelarna har alla med miljön att göra: Det är återvinningsbart (40 %), det är miljövänligt (35 %) och det är lätt att platta till när man sorterar det i återvinningskärl (34 %). Det visar att förpackningens egenskaper kan stärka en produkts hållbarhetsprofil, särskilt på nätet.

Case study – Valio, Ryssland

Mjölkpaket från Valio

I november 2020 blev Valio det första företaget i Ryssland att leverera sina lokalt producerade mjölkprodukter i förnybara kartongförpackningar. Genom att välja Tetra Brik® Aseptic Edge – en förnybar kartongförpackning som huvudsakligen är tillverkad av kartong och sockerrörsbaserad plast – räknar Valio med att minska andelen fossilbaserad plast i sina förpackningar med 52 ton per år och avsevärt minska sina växthusgasutsläpp (GHG) med upp till 98,5 ton koldioxidekvivalenter per år. Det är ungefär samma mängd som en bil som kör 1 894 gånger runt ekvatorn producerar.

I samband med att den nya förpackningen introducerades, lanserade Valio Rysslands första kapselkollektion av designerkläder som var helt och hållet tillverkade av återvunna material och textilier. Valios Plant & Milk Design-kollektion innehåller t-shirts gjorda av ett tyg som kallas ”milk silk” och som är tillverkat av mjölk som inte lämpar sig för mänsklig konsumtion och därför vanligtvis kasseras ute på gårdarna. I sortimentet finns också artiklar tillverkade av Pure Waste-tyg, som är gjort av restmaterial från skräddare som arbetar med stickade varor i Tiruppur, stickindustrins epicentrum i Indien. De dekorativa detaljerna på produkterna är gjorda av granulat utvunna ur polymerer och aluminiumkomponenter som separeras vid återvinning av kartongförpackningar.

Case study – Yew Tree Dairy, Storbritannien

Förpackningar på rad

Yew Tree Dairy är ett av Storbritanniens största familjeägda mjölkförädlingsföretag. Företaget levererar mjölk, grädde och skummjölkspulver, huvudsakligen till cateringsektorn i Storbritannien och resten av Europa. Förra året började mejeriföretaget leverera till brittiska stormarknader, och nyligen beslutade man att lägga till kartongförpackningar i företagets förpackningsportfölj för icke-smaksatt mjölk. Yew Tree Dairy valde Tetra Rex® Plant-based, världens första helt förnybara förpackning, för att möta konsumenters växande krav på hållbarhet. Lösningen, som lanserades 2014 och som är tillverkad av enbart kartong och sockerrörsbaserad plast, har vunnit flera utmärkelser och lett till stora försäljningsframgångar, med hittills fler än 3,5 miljarder enheter distribuerade över hela världen.

En avgörande faktor för att Yew Tree Dairy valde att samarbeta med Tetra Pak var möjligheten att spåra alla förpackningsmaterial från början till slut, inklusive den växtbaserade plasten, i kombination med detaljerade driftdata för fyllningsmaskinerna Tetra Pak® TR/27 och Tetra Pak® TR/28, för att demonstrera deras prestanda. I och med övergången hoppas mejeriföretaget även kunna differentiera sitt erbjudande på en marknad som i nuläget domineras av stora HDPE- och PET-flaskor.

Yew Tree Dairy började leverera kyld, icke-smaksatt mjölk i de nya förpackningarna till cateringbranschen i november och har för avsikt att lansera den förnybara förpackningen via ett av de största detaljhandelsföretagen i Storbritannien från början av 2022.

Nedladdningar och video

Infografik, försättsblad

Infografik över de tio viktigaste lärdomarna

Spela upp-knapp för förklarande film

Tetra Pak Index 2021, förklarande video