Konsumenttrender: konvergensen av hälsa och miljö

När miljöfrågor blir tydligare i vardagen växer oron över hur vår hälsa påverkas. Rapporten Tetra Pak Index 2019 visar att de två viktigaste konsumentfrågorna – miljö och hälsa – nu överlappar varandra

Konsumenttrender: konvergensen av hälsa och miljö

När miljöfrågor blir tydligare i vardagen växer oron över hur vår hälsa påverkas. Rapporten Tetra Pak Index 2019 visar att de två viktigaste konsumentfrågorna – miljö och hälsa – nu överlappar varandra

Tankar från Adolfo

Välkommen till den 12:e utgåvan av Tetra Pak Index, som fokuserar på hälsa och miljö. Historiskt sett har dessa betraktats som två skilda områden, men nu ser vi hur de alltmer smälter samman inom livsmedel och dryck – och är kanske den första industrin som ser den här trenden. Den här rapporten undersöker drivkrafterna för denna nya trend och de möjligheter den erbjuder för varumärken framöver.

Översikt: En föränderlig värld

Vår globala översikt utforskar sex viktiga teman. Där konstateras att miljön är den största globala angelägenheten för dagens konsumenter – och det blir alltmer bråttom. Attityder till miljö och hälsa konvergerar, och det enskilda ansvaret ökar: konsumenter vill göra positiva förändringar och ”göra rätt”. Mat och dryck är en viktig förändringskatalysator, särskilt naturliga/ekologiska produkter. Barriärer för förändring kvarstår, men minskar och utvecklas. Och förpackningsmaterial och återvinning är viktigare för konsumenter än någonsin, särskilt eftersom plastskräp fortsätter att få så mycket negativ uppmärksamhet.

Konsumenter: Sex nya segment

Analyser av olika nivåer av medvetenhet, attityder och engagemang/beteende kring både miljö och hälsa visar en viktig ny konsumentsegmentering. Det finns sex typer – aktiva ambassadörer, planetvänner, hälsomedvetna, följare, skeptiker och eftersläntrare – vardera med sina distinkta övertygelser, värderingar och informationskällor och sina egna ambitioner och drivkrafter för förändring, vilket skapar tydliga möjligheter för både riktade produkter och budskap.

Sammanfattning och slutsatser

De tio viktigaste insikterna från Tetra Pak Index 2019, som hjälper varumärken att utnyttja en ny möjlighet att skapa en kraftfull, målmedveten, personlig kontakt med konsumenter genom att påtala och kommunicera både hälsa och miljö samtidigt.

NEDLADDNINGAR TETRA PAK INDEX 2019

Download Tetra Pak Index 2019

Tetra Pak Index 2019

Ladda ned Tetra Pak Index 2019, Konvergensen av hälsa och miljö.

Download report consumer segments

Sex nya konsumentsegment

Ladda ned Tetra Pak Index-rapporten 6 nya konsumentsegment.

Download report summary & conclusions

Sammanfattning och slutsatser

Ladda ned Tetra Pak Index-rapporten Sammanfattning och slutsatser.