Tetra Pak® E3/CompactFlex

Tetra Brik®-alternativet för kylvaror

  • Nästa generations portionsförpackningsmaskin för kylvaror baserad on Tetra Pak® A3/CompactFlex-arkitekturen.
  • Världens första fyllningsmaskin för kartongförpackningar i en pastöriseringsversion eller XH-versionen utrustad med steriliseringssystemet eBeam.

  • Första maskinen som kan producera 9 000 Tetra Brik® portionsförpackningar i timmen.
Tetra Pak® E3/CompactFlex

Tetra Pak® E3/CompactFlex fyllningsmaskin för kylda produkter

Funktioner

Peroxidfri maskin

Peroxidfri maskin

Tetra Pak® E3/CompactFlex-pastöriseringsversion

Den här versionen av Tetra Pak® E3/CompactFlex är avsedd för kylda produkter och kräver inte sterilisering av förpackningsmaterial. Väteperoxid krävs endast i mycket små mängder för att sterilisera maskinen.

Tetra Pak® E3/CompactFlex XH-version

Den här versionen av Tetra Pak® E3/CompactFlex är avsedd för produkter med längre hållbarhetstid och använder en eBeam-lampa för att desinficera förpackningsmaterialets insida. Väteperoxid krävs endast i mycket små mängder för att sterilisera maskinen.

Mini Single Head-försegling

Mer homogen tätningskvalitet

Förpackningarnas tvärgående försegling tillverkas med ultraljudsteknik med hjälp av den kompakta Mini Single Head-omvandlaren. Det är en ny komponent som använder ett huvud i stället för dubbla. Detta ger en mer homogen tätningskvalitet och gör det möjligt att öka maskinkapaciteten till 9 000 förpackningar i timmen.

Nytt operatörsgränssnitt

Nytt operatörsgränssnitt

Bred skärm

Operatörspanelen har nytt utseende och bredare skärm – i 16:9-format. Mer intuitiva ikoner är tillgängliga med nya funktioner och förbättrad användbarhet. Det krävs mindre tid för att utföra de olika åtgärderna.

Två alternativa rengöringssystem

Två alternativa rengöringssystem

Välj mellan helautomatisk eller miljövänlig rengöring

Kunderna kan välja mellan två externa rengöringssystem med möjlighet att anpassa dem till sina egna rengöringscykler. Det finns två fördefinierade alternativ:

  • En helautomatisk procedur som garanterar högre rengöringseffektivitet och även omfattar hygienkammaren.
  • Ett miljövänligare alternativ med lägre vattenförbrukning

Rengöringsparametrarna visas på operatörspanelen och kan aktiveras för att anpassa systemet efter kundens specifika behov.

Aktiv styrning av vävens placering

Aktiv styrning av vävens placering

Bättre svetskvalitet och mindre damm

Det här är en nyhet som förbättrar två viktiga aspekter av fyllningsmaskinens funktioner:

  • Svetskvaliteten, tack vare av att väven kan appliceras med större noggrannhet genom dynamisk positionskorrigering
  • Mindre damm, tack vare att enheten inte behöver komma i kontakt med förpackningsmaterialets kanter

Alternativ

QuickChange™

Finns för TB 200 B och TB 250 B

Tack vare QuickChange-tekniken kan du växla mellan två förpackningar med samma bottentvärsnitt och samtidigt se till att fyllningsmaskinen förblir steril under hela produktionen.

Satsen består av ett fåtal delar som fyllningsmaskinens operatör måste byta. När det är klart justeras maskinen automatiskt till den nya valda mängden med hjälp av servomotorprogrammet. Inom 20 minuter är maskinen produktionsklar igen.

eBeam-paket

Till befintliga Tetra Pak E3/CompactFlex-maskiner i pastöriseringsversion finns det ett eBeam-paket för Extended Hygiene (XH), som utökar hygienen vid produktion av produkter med lång hållbarhetstid.

Förpackningstyper

Tetra Brik® Base

Tetra Brik® Base

200 ml, 250 ml

Tetra Brik® Mid

Tetra Brik® Mid

200 ml

Tetra Brik® Slim

Tetra Brik® Slim

200 ml