Tetra Pak® R1

Världens mest kostnadseffektiva autoklaveringsbara kartongförpackningslinje

  • Den höga automationsnivån ger låg driftskostnad och minskar behovet av manuella åtgärder (kräver endast en person)
  • Den smarta konstruktionen ger säker och enkel drift med hög produktionsprestanda
  • Brett urval av produkter för fyllning
Tetra Pak® R1

Funktioner

Transportsystem

Möjliggör anslutning av externa fyllningsmaskiner

Ett unikt transportsystem matar fram Tetra Recart® förpackningar längs linjen, samt till formnings- och förseglingsmaskinen och fyllningsmaskinerna. Möjligheten att kombinera externa fyllningsmaskiner med Tetra Pak® R1 formnings- och förseglingsmaskin utökar produktspannet som kan fyllas.

Olika hastigheter

Olika hastigheter

Utökar antalet möjliga livsmedelskategorier

Maskinens hastighet kan ställas in på 9 000, 12 000, 16 000, 20 000 eller 24 000 förpackningar i timmen. Bearbetningstiden varierar beroende på livsmedelskategori, och med den här funktionen kan produktionshastigheten justeras baserat på livsmedel.

Inneslutna komponenter

Inneslutna komponenter

Låga ljudnivåer

Alla rörliga delar är placerade på sidan av maskinen, som är innesluten i ett metallhölje och förseglad med tättslutande dörrar. Resultatet är en anläggningsmiljö med relativt låga ljudnivåer (71,5 dB) jämfört med branschnormer.

Automatisk kartonglastare (ACL)

Frigör operatörstid

Produktionsstarten måste övervakas av en operatör, men därefter matar kartonglastaren automatiskt in kartongark i formnings- och förseglingsmaskinen. Operatören får tid att ägna sig åt andra uppgifter.

Induktionsförsegling

Kontrollerad, kontinuerlig försegling

Folien hettas upp under noggrann övervakning och smälter plasten i förpackningsmaterialet. Förpackningen försluts sedan med tryck. Maskinen övervakar temperaturen och trycket och stoppar automatiskt om fel parametrar identifieras.

PLMS-data

PLMS-data

Kontroll och analys

PLMS-systemet övervakar och loggar automatiskt all aktivitet på Tetra Recart® förpackningslinjer. Informationen kan användas för att analysera produktionsdata och hitta sätt att korrigera eller förbättra saker.

Operatörsgränssnitt

Operatörsgränssnitt

Operatörer kan arbeta snabbt och effektivt

Flera faktorer gör det enkelt att hantera den här fyllningsmaskinen: Tetra Pak® Operator Panel har ett intuitivt tryckkänsligt skärmgränssnitt, stora fönster där operatören kan övervaka produktionen direkt, samt åtkomst till viktiga komponenter på marknivå.

Alternativ

Kvävgasinsprutning

Kvävgasinsprutning

Insprutningen av kvävgas minimerar syrehalten i förpackningen innan den slutliga förseglingen. Detta är till exempel praktiskt för grönsaksprodukter eftersom det förhindrar att produkten missfärgas.

Insprutningen av kvävgas minimerar syrehalten i förpackningen innan den slutliga förseglingen. Detta är till exempel praktiskt för grönsaksprodukter eftersom det förhindrar att produkten missfärgas.

Förpackningstyper

Tetra Recart® Midi

Tetra Recart® Midi

340 ml, 390 ml, 440 ml, 500 ml