Tetra Pak® TT/3 AD IC

Fyllningsmaskin för vatten

  • Fyller 9 000 förpackningar/timme från två linjer och producerar 500 ml Midi-förpackningar optimerade för vatten
  • AD-teknik ger produkten en hållbarhetstid på 12 månader vid rumstempererad distribution
  • Korkapplikatorn (CAU) med HEPA-filtrerad luft säkerställer en hög hygiennivå
  • Förpackningsmaterialet förbehandlas med peroxid
Tetra Pak® TT/3 AD IC

Funktioner

Produktion med två linjer

Produktion med två linjer

Optimerar din maskins kapacitet

I en installation med två linjer där förpackningarna körs separat på respektive linje behöver produktionen aldrig stoppas när en linje rengörs.

Formsprutning

Formsprutning

Applicera en praktisk förpackningsöppning

Det här är världens snabbaste formsprutningsenhet. Polyetylen sprutas in med högt tryck och komprimeras på båda sidor av kartongförpackningen. Enheten förseglas och kyls i vatten för att skapa en robust, läckagesäker tätning som ger lock med jämn kvalitet. Resultatet är en mycket praktisk öppning. Lockformningsenheten för fyllningsmaskinen Tetra Pak® TT/3 AD IC tillförs HEPA-filtrerad luft för att undvika kontamination.

Operatörsgränssnitt

Operatörsgränssnitt

Mycket operatörsvänlig

Flera smarta funktioner minskar tidsåtgången och komplexiteten för operatören. Systemet för övervakning av förpackningslinjen, PLMS (Package Line Monitoring System), gör det möjligt att fjärrövervaka alla viktiga produktionsdata. Automatisk recepthantering som kan justera upp till tio receptparametrar. Samma operatör kan enkelt styra funktioner och alternativ via de två operatörspanelerna Tetra Pak Operator Panels (TPOP).

Hygienisk kammare

Hygienisk kammare

Möjliggör hållbarhetstider på upp till 12 månader

En ånga som består av 3 % väteperoxid (H2O2) sprejas in i förpackningen, följt av UV-högenergiljus. Kombinationen av peroxidbehandlingen, UV-ljuset och sprejningen med väteperoxidånga garanterar en MIBI-felprocent på 0,1 %.

Förbehandling av material

Möjliggör hållbarhetstider på upp till 12 månader

I den automatiska fogningsenheten förbehandlas förpackningsmaterialet med 3 % väteperoxidånga (H202).

Integrerad korkningsenhet

Enstegsöppning för bra konsumentupplevelse

Den integrerade korkningsenheten applicerar en manipuleringsskyddad kork på den sprutformade halsen i maskinen. Detta leder till minskade utrymmes- och underhållskostnader med ökad linjeeffektivitet och kontroll över korkappliceringen.

Förpackningstyper

Tetra Top® AD Midi

Tetra Top® AD Midi

330 ml, 500 ml