Tetra Pak® TR/27

Den rena, effektiva och hållbara fyllningsmaskinen

  • Förstklassig hygien upprätthåller livsmedelsskyddet
  • Konstruerat för att minska spillet och sänka kostnader
  • Resurseffektivt – återvinning av vatten i kylsystemet, låg energi- och kemikalieförbrukning
Tetra Pak® TR/27

öka produktionen med upp till 500 förpackningar/h

Med Tetra Paks patenterade fyllningsteknik, Optimerad fyllning, undviker du problem som stänk, skumbildning och luftinneslutning under fyllning. Det förbättrar därmed hygienen, minskar svinn och höjer maskinens produktionskapacitet. Optimerad fyllning är en standardfunktion hos de senaste versionerna av våra fyllningsmaskiner Tetra Pak® TR/27 XH och Tetra Pak® TR/28. Dessutom har paket för optimerad fyllning lagts till hos alla befintliga fyllnadsmaskiner i versionerna Tetra Pak TR/27 och Tetra Pak TR/28 som är mindre än tio år gamla.

öka produktionen med upp till 500 förpackningar/h

Med Tetra Paks patenterade fyllningsteknik, Optimerad fyllning, undviker du problem som stänk, skumbildning och luftinneslutning under fyllning. Det förbättrar därmed hygienen, minskar svinn och höjer maskinens produktionskapacitet. Optimerad fyllning är en standardfunktion hos de senaste versionerna av våra fyllningsmaskiner Tetra Pak® TR/27 XH och Tetra Pak® TR/28. Dessutom har paket för optimerad fyllning lagts till hos alla befintliga fyllnadsmaskiner i versionerna Tetra Pak TR/27 och Tetra Pak TR/28 som är mindre än tio år gamla.

Funktioner

Operatörsgränssnitt

Operatörsgränssnitt

Enkel att lära sig och enkel att använda

Operatörer kan arbeta mer effektivt med hjälp av den här stora, tryckkänsliga panelen med dess enkla grafiska symboler och hjälptext på det lokala språket. Eventuella nödvändiga justeringar kan göras direkt från panelen i realtid. Rengöring och sterilisering kan schemaläggas att köras på förinställda tider från operatörspanelen.

Magasin

Horisontella bord för snabb och enkel matning

Bordens ergonomiska design, som följer NIOSH-standarder, gör det enkelt att mata maskinen. De är placerade på bekväm höjd så att operatören slipper tunga luft över huvudhöjd, vilket ökar produktiviteten och förhindrar skador.
Förberedelsebord: TR/27 XH * Matningsbord: 750 former * Matningsintervall: 6 minuter

Bottenvikning och bottenförsegling

Stark, stabil och tät försegling

Temperaturreglerade värmare och rör samt en lång kylningsperiod resulterar i en stark bottenförsegling och därmed mycket låg risk för porbildning – vilket bidrar till hög produktsäkerhet.

Desinficering av korkar och kartongförpackningar

Säkerställa livsmedelssäkerheten under hela den önskade hållbarhetstiden

För att säkerställa konsekvent rengöring och desinficering har vi lanserat en särskild spray för desinficering av korkar. Varje kork sprayas med väteperoxid (H2O2) för att förbättra hygienen. Väteperoxid appliceras inuti kartongförpackningarna innan varmluft avlägsnar all väteperoxid till icke mätbara nivåer.

Fyllningssystem

Bättre säkerhet, lägre kostnader

Dubbelmembransystemet har en fyllningsprecision på upp till ± 1 g (faktisk standardavvikelse 0,5 g), vilket gör att du kan fylla produkten med hög precision och jämnt flöde med minimal risk för överfyllning. En kontrollerad, steril miljö och ett lock med automatisk förslutning – som stängs under rengöring och stopp – gör systemet både säkert och effektivt.

Toppsvetsning

Hög prestanda med svetsfogar som håller tätt

Den mekaniskt drivna toppsvetsaren av rostfritt stål är konstruerad för jämn prestanda och skapar kraftiga, säkra svetsfogar som håller tätt.

Integrerat rengöringssystem

Integrerat rengöringssystem

Livsmedelshygien i toppklass

Jämfört med manuell rengöring uppnår det här effektiva, automatiska rengöringssystemet bättre resultat och förbrukar samtidigt mindre energi, resurser och kemikalier. Nya ångfällor ökar effektiviteten vid ångsterilisering. Dessutom regleras viktiga parametrar med hjälp av det automatiska doserings- och flödessystemet för perättiksyra med nya flödesmätare.

Korkapplikator (tillval)

Korkapplikator (tillval)

Låg ljudnivå och hög effekt

Den integrerade applikatorn passar både förslutningarna TwistCap och TwistCap Barrier. Eftersom korkarna förseglas med ultraljud kan du alltid räkna med högt produktskydd och en tät, korrekt försegling vid hög hastighet.

Förpackningstyper

Tetra Rex® Base

Tetra Rex® Base

237 ml, 250 ml, 300 ml, 375 ml, 473 ml, 500 ml, 600 ml, 750 ml, 946 ml, 1000 ml