Tetra Pak® TR/28 XH

Den rena, effektiva och miljövänliga fyllningsmaskinen

  • Förstklassig hygien upprätthåller livsmedelsskyddet
  • Konstruerat för att minska spillet och sänka kostnader
  • Resurseffektivt – återvinning av vatten i kylsystemet, låg energi- och kemikalieförbrukning
Tetra Pak® TR/28 XH

Funktioner

Operatörsgränssnitt

Operatörsgränssnitt

Enkel att lära sig och enkel att använda

Operatörer kan arbeta mer effektivt med hjälp av den här stora, tryckkänsliga panelen med dess enkla grafiska symboler och hjälptext på det lokala språket. Eventuella nödvändiga justeringar kan göras direkt från panelen i realtid. Rengöring och sterilisering kan schemaläggas att köras på förinställda tider från operatörspanelen.

Magasin

Horisontella bord för snabb och enkel matning

Bordens ergonomiska design, som följer NIOSH-standarder, gör det enkelt att mata maskinen. De är placerade på bekväm höjd så att operatören slipper tunga luft över huvudhöjd, vilket ökar produktiviteten och förhindrar skador.
Förberedelsebord: TR/27 XH * Matningsbord: 2 × 750 former * Matningsintervall: 6 minuter

Bottenvikning och bottenförsegling

Stark, stabil och tät försegling

Temperaturreglerade värmare och rör samt en utökad kylningsperiod resulterar i en stark bottenförsegling och innebär en mycket låg risk för porbildning. Därmed ökar produktsäkerheten.

Kartongdesinficering

Säker och effektiv desinficering av förpackningar

För att säkerställa en jämn rengöring och desinficering sprutas treprocentig väteperoxid (H202) in i kartongen i form av het ånga genom ett särskilt munstycke som når även de innersta utrymmena. H202-täckningen aktiveras när kartongen passerar genom tre stationer med ultraviolett ljus och patenterade paraboliska reflektorer. Slutligen avlägsnas väteperoxiden med hjälp av varmluft till en ej detekterbar nivå.

Fyllningssystem

Bättre säkerhet, lägre kostnader

Dubbelmembransystemet har en fyllningsprecision på upp till ± 1 gr per 1000 ml volym (verklig standardavvikelse 0,5 gr) som gör att du kan fylla produkten med hög precision och jämnt flöde med minimal risk för överfyllning. En kontrollerad, steril miljö och ett lock med automatisk förslutning – som stängs under rengöring och stopp – gör systemet både säkert och effektivt.

Toppsvetsning

Hög prestanda med svetsfogar som håller tätt

Den mekaniskt drivna toppsvetsaren av rostfritt stål är konstruerad för jämn prestanda och skapar kraftiga, säkra svetsfogar som håller tätt.

Integrerat rengöringssystem

Integrerat rengöringssystem

Livsmedelshygien i toppklass

Jämfört med manuell rengöring ger det här effektiva, automatiska rengöringssystemet ett bättre resultat, men förbrukar mindre energi, resurser och kemikalier. Maskinens insida hålls steril med hjälp av övertryck. Lutande bord ger effektiv vattenavledning och roterande höghastighetsmunstycken tillämpar förinställda temperatur- och koncentrationsnivåer för att säkerställa en jämn och noggrann rengöring in- och utvändigt, varje gång.

Korkapplikator (tillval)

Korkapplikator (tillval)

Låg ljudnivå och hög effekt

Den integrerade applikatorn passar både förslutningarna TwistCap och TwistCap Barrier. Eftersom korkarna förseglas med ultraljud kan du alltid räkna med högt produktskydd och en tät, korrekt försegling vid hög hastighet.

Förpackningstyper

Tetra Rex® Base

Tetra Rex® Base

237 ml, 250 ml, 300 ml, 375 ml, 473 ml, 500 ml, 600 ml, 750 ml, 946 ml, 1000 ml

Tetra Rex® High 70x70

Tetra Rex® High 70x70

500 ml