Fastsatta korkar för Tetra Pak® kartongförpackningar

Fastsatta korkar är det senaste tillskottet i vårt utbud av öppningar och förslutningar och hjälper dig att uppnå dina ambitioner inom tre viktiga områden – livsmedelssäkerhet, matsvinn och miljö – på en och samma gång. Vi lanserar dem nu, långt innan det blir ett lagstadgat krav, som en del i vår ambition att leverera världens mest hållbara livsmedelsförpackning*.

Förhindra nedskräpning

EU:s direktiv om engångsplast (SUP), som ställer krav på att engångsdryckesbehållare tillverkade med plast bara tillåts på marknaden om deras korkar och lock sitter fast i förpackningen, träder i kraft 2024. Direktivet är en del i EU:s större satsning som tillkännagavs i deras plaststrategi och utgör en viktig del i EU:s handlingsplan för en cirkulär ekonomi. Genom att påbörja införandet av vår lösningsportfölj med fastsatta korkar planerar vi att ha konverterat 30 procent av den totala installerade basen i Europa i slutet av 2022. Därefter ska vi arbeta för att uppnå full efterlevnad i juli 2024.
En flicka håller i apelsiner

TwistCap OSO 34 Pro

TwistCap OSO 34 Pro är en helt förnybar, fastsatt och återförslutningsbar kork med enstegsöppning, som är tillgänglig för Tetra Rex® kartongförpackningar. Den är baserad på en skruvöppningsmekanism med fastsatta snören som ser till att locket sitter fast i förpackningen. Förslutningens proportioner ger ett bra grepp och gör det enkelt att kontrollera upphällningen, även med viskösa produkter. Den lämpar sig för kylda, flytande mejeriprodukter och andra flytande mejeriprodukter. Enstegsöppningen är försedd med ett skårat manipuleringsband som säkerställer att produkten inte redan har öppnats. Den finns i flera färger för att passa perfekt till valfri förpackningsdesign.

Mjölk hälls ur en kartongförpackning

C38 Pro

C38 Pro är en återförslutningsbar och framtidssäkrad, fastsatt kork. Den är baserad på en skruvöppningsmekanism och korken sitter kvar i förpackningen för att motverka nedskräpning. Den har också ett synligt manipuleringsskyddsband, så att det tydligt syns om förpackningen har öppnats. Det är ett sätt att höja livsmedelssäkerheten. Öppningen på 38 mm ger ett jämnt vätskeflöde och korken finns i flera färger för att passa perfekt till valfri förpackningsdesign. Det finns även en växtbaserad variant av korken som är tillverkad av polymerer från sockerrör. Det här alternativet ökar den totala mängden förnybart innehåll, vilket ger en förväntad minskning av koldioxidutsläppen jämfört med en standardförpackning.

Fastsatt kork C38 på en Tetra Top kartongförpackning

HeliCap™ 26 Pro

HeliCap™ 26 Pro har ett nytt skruv- och vippkoncept med ett gångjärn som låser sig automatiskt efter öppning, vilket skapar en användarvänlig lösning för hemmakonsumtion. Enstegsöppningen har en väl synlig manipuleringsskyddsring så att konsumenten kan se att produkten inte redan har öppnats, samtidigt som öppningen på 26 mm skapar ett jämnt vätskeflöde. HeliCap™ 26 Pro har en skärningsbaserad öppningsmekanism och sätts på efter att förpackningen har fyllts och formas över ett förlaminerat hål i förpackningsmaterialet. Ett växtbaserat alternativ som innehåller HDPE från sockerrör är också tillgängligt och höjer produktens totala andel förnybart material.
Närbild på HeliCap 26 Pro

HeliCap™ 23 Pro

HeliCap™ 23 Pro är baserad på en skruvöppningsmekanism, med fastsatta snören som ser till att locket sitter fast i resten av förpackningen. En väl synlig manipuleringsskyddsring säkerställer att produkten inte redan har öppnats för att uppnå livsmedelssäkerhet. HeliCap™ 23 Pro har en skärningsbaserad öppningsmekanism och sätts på efter att förpackningen har fyllts och formas över ett förlaminerat hål i förpackningsmaterialet. Den finns i flera färger och det finns även ett växtbaserat alternativ som innehåller HDPE från sockerrör och höjer produktens totala andel förnybart material.
Närbild på HeliCap 23 Pro

DreamCap™ 26 Pro

DreamCap™ 26 Pro har ett nytt skruv- och vippkoncept med ett gångjärn som låser sig automatiskt efter öppning för att underlätta när konsumenten dricker. Enstegsöppningen är försedd med en väl synlig manipuleringsskyddsring som säkerställer att produkten inte redan har öppnats. Öppningen på 26 mm är utformad för att passa ansiktets form och skapa ett optimalt dryckesflöde. Den bekväma drickupplevelsen lämpar sig särskilt väl för krävande konsumenter i farten. DreamCap™ 26 Pro har en skärningsbaserad öppningsmekanism och sätts på efter att förpackningen har fyllts och formas över ett förlaminerat hål i förpackningsmaterialet. Ett växtbaserat alternativ som innehåller HDPE från sockerrör är också tillgängligt och höjer produktens totala andel förnybart material.
Närbild på DreamCap 26 Pro

LightWing™ 30

LightWing™ 30 är ett nytt vippkoncept med ett gångjärn som låser sig automatiskt, utvecklat för att skapa en användarvänlig lösning för hemmakonsumtion. Öppningen slås tätt igen, så att produkten kan konsumeras senare. Förslutningens hals formas i fyllningsmaskinen direkt i förpackningsmaterialet med hjälp av formsprutningsteknik (DIMC). Den formas platt mot produktsidan hos förpackningsmaterialet och skapar på så sätt en stor, platt hällöppning på 30 mm som ger smidig upphällning. Locket sätts på längre fram i processen. Den finns i flera färger och det finns även ett växtbaserat alternativ som innehåller polymerer utvunna ur sockerrör och höjer produktens totala andel förnybart material.
Tetra Pak kartongförpackning med LightWing kapsyl

*Det betyder att vi skapar kartongförpackningar som är tillverkade uteslutande av förnybara eller återvunna material som är ansvarsfullt anskaffade och som därmed hjälper till att skydda och återställa klimatet, resurserna och den biologiska mångfalden på vår planet, bidrar till en koldioxidneutral produktion och distribution, är praktiska och säkra och därmed ser till att vi kan ha ett tåligt livsmedelssystem samt är fullt återvinningsbara.

Tetra Pak har under 2023 uppnått SRA-certifiering (Svenska Reumatikerförbundet) för följande fastsatta korkar och förpackningar:

 

DreamCap™26 Pro på Tetra Prisma ® Aseptic 200 Edge

DreamCap ™ 26 Pro på Tetra Prisma ® Aseptic 250 Edge

DreamCap ™ 26 Pro på Tetra Prisma ® Aseptic 330 Square

HeliCap ™ 23 Pro på Tetra Brik ® Aseptic 200 Edge

HeliCap ™ 23 Pro på Tetra Brik ® Aseptic 250 Edge

HeliCap ™ 23 Pro på Tetra Brik ® Aseptic 1000 Slim

HeliCap ™ 26 Pro på Tetra Gemina ® Aseptic 500 Square

HeliCap ™ 26 Pro på Tetra Gemina ® Aseptic 750 Square

HeliCap ™ 26 Pro på Tetra Gemina ® Aseptic 1000 Square

HeliCap ™ 26 Pro på Tetra Prisma ® Aseptic 1000 Square

HeliCap ™ 26 Pro på Tetra Prisma ® Aseptic 750 Square

LightWing™ 30 på Tetra Brik ® Aseptic 500 Edge

LightWing™ 30 på Tetra Brik ® Aseptic 1000 Edge

LightWing™ 30 på Tetra Brik ® Aseptic 1500 Edge

LightWing™ 30 på Tetra Brik ® Aseptic 1000 Ultra Edge

LightWing™ 30 på Tetra Stelo ® Aseptic 500 Edge

LightWing™ 30 på Tetra Stelo ® Aseptic 1000 Edge

 

Easy to use är Reumatikerförbundets certifiering av produkter och förpackningar. Certifieringen är unik och bygger på produkttester som genomförs av personer som har nedsatt handfunktion.
Reumatikerförbundets test är en vetenskapligt utvecklad metod. Metoden utgår från ambitionen att ge ett stödjande verktyg för tillverkare och producenter av produkter.

En produkt testas av en testpanel som består av personer med nedsatt handfunktion. Panelens bedömning verifieras genom jämförelse med en större referensgrupp då varje testpanel är unik.
Genom att väga samman panelens förmågor och bedömning av produkten erhålls en standardiserad bedömning av produktens användbarhet för människor med nedsatt handfunktion.
Resultatet av produktbedömningen sammanställs genom att för varje användningsmoment beräkna testgruppens genomsnittliga bedömning. Testgruppens resultat kalibreras proportionellt mot den korrigeringsfaktor som beräknats. Förpackningar och produkter som klarar dessa hanterbarhetstester blir Easy to use certifierade.