​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Blandningsutrustning för ett jämnt resultat av hög kvalitet

I de flesta fall tillverkas en förblandning bestående av sockerlösning blandat med koncentrat. Sedan tillsätts vatten så att en färdig dryck bildas.

I andra fall tillverkas ytterligare en förblandning av pulver och vatten. Denna kan blandas med den första förblandningen till en annan typ av slutprodukt. Nyckeln till framgång är alltid att kombinera högkvalitativa ingredienser i exakta proportioner så att smak, färg, textur eller andra önskade egenskaper uppnås på ett konsekvent sätt.

Blandningen kan göras manuellt satsvis eller automatiskt i en kontinuerlig process. Vilken metod du väljer beror på hur dina prioriteringar ser ut. Om din slutprodukt till exempel baseras på dyra råmaterial vill du troligen maximera produktionen och minimera produktsvinnet. I det fallet skulle vi rekommendera dig att använda vårt system för kontinuerlig blandning, vilket är bland de bästa på marknaden. Det ger dig ett precist och tillförlitligt flöde och innehåller en inbyggd densitetsmätare som säkerställer perfekta resultat varje gång.

Om du däremot är ute efter en så låg initial investeringskostnad som möjligt är batchblandning en mer ekonomisk lösning. Tetra Pak kan ta ett helhetsgrepp om din produktion och erbjuda rätt blandningsutrustning och utforma en process som motsvarar dina produktionsprioriteringar.

BLANDNINGSUTRUSTNING

Tetra Pak® Kontinuerlig blandare B med kolsyreenhet

Tetra Pak Kontinuerlig blandare B

Tetra Pak® Kontinuerlig blandningsenhet B är optimerad för exakt och kontinuerlig blandning av många olika drycker med låga drift- och råmaterialkostnader.

Tetra Pak® Kontinuerlig blandare B för färdigdryck

Tetra Pak® Kontinuerlig blandare B för färdigdryck

Hög precision, kontinuerlig blandning av många olika slags drycker, låga drifts- och råmaterialkostnader. Helautomatisk blandare säkerställer en enhetlig produktkvalitet

Tetra Pak Kontinuerlig blandningsenhet B för saft

Tetra Pak Kontinuerlig blandningsenhet B för saft

Tetra Pak Kontinuerlig blandare B för saft är optimerad för exakt, effektiv, kontinuerlig blandning av koncentrat till färdig dryck med lågt produktsvinn

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Tetra Pak® Kontinuerlig blandare D

Tetra Pak Kontinuerlig blandningsenhet D – för att säkerställa produktkvaliteten

Tetra Pak Kontinuerlig blandningsenhet D hjälper mejeriproducenter att förbättra konsistensen, säkra produktkvaliteten och sänka kostnaderna.