Tetra Pak® Kontinuerlig blandare D

Effektiv produktion sänker kostnaderna och säkrar kvaliteten

  • Minska dina kostnader betydligt för ingredienser och drift tack vare hög precision
  • Säkerställ tillförlitlig produktion med jämn produktkvalitet
  • Få perfekt anpassning efter dina specifika behov
Tetra Pak® Kontinuerlig blandare D

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Tetra Pak® Kontinuerlig blandare D

Effektiv produktion sänker kostnaderna och säkrar kvaliteten

Tetra Pak® Kontinuerlig blandare D är en högpresterande enhet för automatisk kontinuerlig blandning av mejeriprodukter

  • ​Kraftigt sänkta kostnader för ingredienser och drift tack vare hög precision
  • Säkerställ tillförlitlig produktion med jämn produktkvalitet
  • ​Få obegränsad kapacitet så att du klarar dina behov i dag och i framtiden

Snabbfakta

Enhet för kontinuerlig blandning av berikade mejeriprodukter och kontinuerlig standardisering av komponenter som fett, protein och mjölktorrsubstans

Kapacitet:

5 000–75 000 l/h​​

Tillämpningar:

Tetra Pak Kontinuerlig blandare D kan anpassas för att hantera en mängd olika recept, bland annat smaksatt mjölk, ostmjölk, standardiserad mjölk för mjölkpulver, mjölksyrade drycker, kondenserad mjölk och flytande berikade produkter.​​

Funktioner

Avancerad programvara

Avancerad programvara

Konsekvent produktkvalitet, minskat svinn av ingredienser

Inbyggd kontrollprogramvara reglerar mängden ingredienser som används i produktblandningen. Denna ytterst kontrollerade process ger en konsekvent produktkvalitet och därmed både en stabil slutprodukt för konsumenten och en jämn produktion för tillverkaren. Samtidigt ökar lönsamheten i och med den höga graden av precision som leder till att i stort sett inga ingredienser går förlorade.

Hantering av flera ingredienser

Hantering av flera ingredienser

Möjliggör ett mångsidigt produktsortiment

Den här enheten kan hantera upp till elva olika ingrediensströmmar samtidigt och kan alltså användas för att skapa nästan vilken produkt som helst. Alla ingrediens- och produktparametrar hanteras med en avancerad recepthanterare som använder en massabalansekvation. Det ger en exakt styrning av produktblandningen och standardiseringsprocessen så att produkten (enligt specifikationen) kan levereras till nästa processteg.

Metod för kontinuerlig produktion

Metod för kontinuerlig produktion

Minimerar produktsvinnet

Kontinuerlig produktion innebär att produkten oavbrutet flödar genom systemet. Den här metoden är ekonomisk för tillverkning av större volymer, och i och med att den kräver färre tankar (jämfört med batchproduktion) medför den också att produktsvinnet som orsakas av förseningar minskar avsevärt.

Färre bufferttankar

Låg resursförbrukning ger låga driftkostnader

Kontinuerlig produktion kräver färre bufferttankar än batchproduktion och medför därmed även en minskad total förbrukning av resurser. Ett exempel: om en tank på 20 000 liter tas bort minskar vattenförbrukningen med 600 m3/år, energibehovet med 26 400 kWh/år och CO2-utsläppen med 13 ton/år.

Automatiserat produktionssystem

Automatiserat produktionssystem

Minskar personalkostnaderna

Tack vare det automatiserade kontrollsystemet behöver operatören bara välja produktionsrecept. Receptet kommuniceras till Tetra Alfast-systemet, vilket sedan följer receptet utan att det krävs fler åtgärder från operatörens sida. Den tid som operatören måste lägga på att manövrera enheten är därför försumbar.

Alternativ

SpotOn-teknik

Låter dig uppfylla produktspecifikationen

När du växlar från en råmaterialtank till en annan vid kontinuerlig produktion uppstår det ett tryckfall i inmatningslinjen. Tryckfallet skapar en störning i ingredienstillförseln, vilket leder till felaktig ingrediensmängd i produkten. SpotOn-funktionen är utformad för att upptäcka störningen, beräkna dess påverkan och direkt kompensera för den genom att öka eller minska mängden ingredienser i systemet. På så sätt säkerställer den att produktspecifikationen alltid uppfylls.