Buffringsutrustning för ökad effektivitet och minimalt med svinn

Under en produktionssession lagrar bufferttanken temporärt produkten under säkra förhållanden och balanserar upp- och nedströmsprocesserna på ett sådant sätt att produktsvinnet minimeras och effektiviteten ökar.

Tetra Paks buffringsutrustning (med aseptisk respektive höghygienisk buffring) består av en mellanlagringstank och ett ventilkluster. Vi erbjuder ett flertal sådana tankar för aseptiskt och icke-aseptiskt behandlade produkter. De kan användas för viskösa livsmedelsprodukter med högt eller lågt pH-värde och flytande livsmedelsprodukter, med eller utan partiklar. Vi erbjuder också ett alternativ för användningsområden med förlängd hållbarhet, som möjliggör en mycket precis kontroll av produkttemperaturen, vilket i sin tur säkerställer högsta möjliga produktkvalitet.

UTRUSTNING

Tetra Pak® Aseptisk tank

Tetra Pak® Aseptisk tank för mellanlagring

Tetra Pak® Aseptisk tank är en helautomatisk enhet som används för buffring (mellanlagring) av flytande livsmedelsprodukter under aseptiska förhållanden.

Höghygienisk tank

High hygiene tank, intermediate buffer tank

Den höghygieniska tanken är en bufferttank som placeras mellan en pastöriseringsapparat och en fyllningsmaskin. Tanken jämnar ut kapacitetsskillnader.