Utrustning för rengöring på plats för livsmedelsskydd och noggrannhet

Vår CIP-utrustning (för rengöring på plats) är utformad för att exakt styra de viktigaste rengöringsparametrarna. Parameterarna är: Temperatur, flöde och koncentration av lösningsmedel samt kontakttid med den nedsmutsade utrustningen. Rengöringen av utrustning blir ekonomisk i fråga om spenderad tid (drifttiden i produktionen ökar) samtidigt som förbrukningen av resurser minimeras. Detta förebygger också risker i relation till livsmedelsskydd. Rengöring på plats (Cleaning In Place (CIP)), sker antingen efter en processkörning – s.k. normal nedsmutsning – eller när man växlar från ett recept till ett annat.

Tetra Pak® CIP-enhet

Tetra Pak® CIP-enhet P – system för rengöring på plats (Cleaning In Place, CIP)

Tetra Pak CIP-enhet P är ett avancerat automatiskt system för rengöring på plats (CIP) som används för att rengöra processutrustning som fyllningsmaskiner, pastöriseringsapparater, sanitetsrör och tankar med mera.