Tetra Pak® CIP-enhet P

Smart CIP-säkerhet

    • Enkel och modulär – lätt att installera och använda med ett utmärkt resultat
    • Kostnadseffektiv – möjliggör ekonomisk användning av vatten och rengöringsmedel
    • Flexibel – anpassning av rengöringsprogram samt möjlighet att skapa sina egna för särskilda produktionsbehov.
Tetra Pak® CIP-enhet P

Tetra Pak® CIP-enhet P – automatisk rengöring på plats

Tetra Pak® CIP-enhet P är ett avancerat automatiskt system för rengöring på plats. Det används för att rengöra bland annat processutrustning som fyllningsmaskiner, pastöriseringsapparater, sanitetsrör, tankar, aseptiska tankar och plattvärmeväxlare med mera.

Snabbfakta

Avancerat automatiskt system för rengöring av livsmedelsberedningsutrustning

KAPACITET
6–50 000 liter/timme och 1–4 trycklinjer

TILLÄMPNINGAR
Mejeriprodukter, drycker och färdiglagad mat

Funktioner

Vätskespårning med virtuella bilder

Förhindrar rengöringsmedelssvinn och sparar tid

Tetra Pak CIP-enhet P skapar en virtuell bild av varje rengöringskrets. Detta, i kombination med ett vätskespårningssystem, gör att du kan följa de olika rengöringsfaserna. Enheten ”vet” när blandningen av rengöringsmedel och vatten når den del av maskinen där den bör separeras i sina olika delar igen. Vetskapen om var alla vätskor är gör att det går att föra tillbaka dem till rätt tank. På så sätt minimeras spädningen av lagrat rengöringsmedel samtidigt som mängden avfall minskas (det vill säga rengöringsmedel som spolas ut i avloppet).

Vattenplugg

Minimerar vattenförbrukningen och sparar tid

Med Cleaning In Place-enhetens automationssystem får du full kontroll över all vätska i rengöringskretsen. De tre standardrengöringsfaserna är rengöringslösning med frätmedel, vatten (som sköljer ut frätmedlet) och sedan syrahaltigt medel. Genom vätskespårning är det möjligt att separera faserna med frätmedel respektive syrahaltigt medel med en vattenplugg i stället för en fullständig sköljning. Det minimerar vattenförbrukningen och kortar ned väntetiden innan syrafasen startar.

System för flexibel dosering

System för flexibel dosering

Låter dig anpassa rengöringen efter behov

Tiden och koncentrationen av rengöringsmedel som krävs för att rengöra utrustningen varierar beroende på produkten som har beretts. Den här Cleaning In Place-enheten kan till exempel ställas in med dosering av koncentrat direkt in i trycklinjen, antingen för ”engångsbruk” (rengöringsmedlet används endast en gång) eller för att blanda rengöringsmedlet med vatten i rengöringsmedeltanken (om samma rengöringsmedel används vid upprepade tillfällen). Under rengöringen kan fall i rengöringsmedelskoncentrationen kompenseras med ett automatiskt tillskott av koncentrat, om det behövs.

Konduktivitetsstyrning

Konduktivitetsstyrning

Säkerställer ekonomisk användning av rengöringsmedel

Systemet mäter både temperaturen och konduktiviteten hos de flytande rengöringsmedlen i kretsen för att kontrollera vilken vätska som används och hur koncentrerad den är. Om vätskans koncentration inte är rätt tillsätts mer rengöringsmedel. Om du använder andra rengöringsmedel utöver natronlut och syra kan du lägga till korrekta eller relevanta temperaturkoefficienter i HMI-systemet.

Hantering av program för Cleaning In Place (CIP)

Låter dig utforma egna rengöringsprogram

Det finns fjorton standardprogram för rengöring. Det är dock möjligt att vid behov lägga till nya rengöringsprogram. Det kan vara användbart vid byte till ny produktionsutrustning med särskilda rengöringsbehov eller vid byte från en produkt till en annan. I och med att programmet är en del av standardgränssnittet kan du enkelt anpassa det. Om det behövs kan en kunnig tekniker från Tetra Pak bistå med support.