Transport- och överföringsutrustning för pulver

Vilken transportlösning är rätt för min produktion?

Tetra Pak har den kapacitet och kunskap som behövs för att leverera den bäst lämpade lösningen för dina behov, från tunga trucktömningar till skonsamma transportlinjer och tömningssystem med högt tryck.

Skruvbaserade respektive vibrerande transportörer används för mycket korta avstånd utan eller med mycket begränsad höjd.

För långa sträckor och höga höjder föreslår Tetra Pak anpassade pneumatiska transportlinjer för varje produktionsscenario.

Pulveregenskaper, transportavstånd, produktflöde, önskad prestanda och slutresultat samt byggnadsbegränsningar är de viktigaste faktorerna för hur det pneumatiska transportsystemet ska utformas.

För optimal design kan pulveregenskaperna – bulkdensitet, partikelstorlek, friktionskoefficient, flytbarhet, flödbarhet, sprödhet, värmekänslighet och fettinnehåll – helt och hållet definieras i Tetra Paks laboratorium.

Slutproduktens känslighet – som segregering, densitetsvariation eller vätbarhet – måste vara tydligt identifierad för att säkerställa receptens framgång och för att välja rätt pneumatisk transportlösning.

När det är möjligt uppmuntrar vi producenterna att använda vårt testcenter för att kontrollera och validera den valda pulvertransportlösningen. Linjekapacitet, krosshastighet, avblandning och andra egenskaper mäts här. Att ha alla parametrar fördefinierade före idrifttagning möjliggör stora besparingar på plats.

Tetra Pak Skruvtransportör HD ET

Tetra Pak® Skruvtransportör HD ET

Tetra Pak® Skruvtransportör HD ET transporterar och doserar torra produkter – granulat- eller pulveringredienser – i livsmedelsindustrin.