En exakt och konsekvent doseringsprocess för pulver

Vägningsutrustningen mäter mängden produkt under doseringsprocessen, och det här är de viktigaste typerna av utrustning som används för att skapa ett exakt pulverflöde:

Skruvtransportör
En skruvtransportör för pulver består av en axel på vilken en spiral med en viss lutning är svetsad. Spiralen roterar inuti ett rör som manövreras av en kugghjulsmotor. Den används regelbundet som ett volymetriskt doseringstillbehör i pulverindustrin.

Vibrerande transportör
Ett tomt rör vibreras med hjälp av två obalanserade motorer eller med en elektromagnetisk vibrator.

Den centrifugalkraft som skapas av motorerna överför kontrollerade vibrationer till röret, vilket får produkten att förflytta sig framåt. Doseringen styrs med hjälp av vibrationernas frekvens och intensitet.

Volymetrisk matare DN
Den volymetriska mataren är en kombination av en kontinuerlig pulvermatare och små skruvtransportörer. Mataren består av ett roterande blad som förhindrar att pulvret hoppar inuti matningstratten och tillåter en konstant och jämn densitet vid matning av doseringsskruven.

De små skruvtransportörerna drivs av en synkron motor vilket ger en mycket exakt dosering.

Roterande ventil
En roterande ventil är byggd med en stator och en rotor med flera brunnar som skapar fickor för pulver.

Vid rotation möjliggör rotorns hastighet flödesreglering.

Tetra Pak Pulvermatare DN061

Tetra Pak® Pulvermatare DN061

Tetra Pak® Pulvermatare DN061 är en exakt, mångsidig och effektiv matare.