Härdningsutrustning med lägre energiförbrukning

Snabbfrysning i en härdningstunnel ger önskad glasskonsistens genom att begränsa tillväxten av iskristaller och luftbubblor. Vår utrustning möjliggör en snabb, effektiv nedkylning. Strategiskt placerade fläktar i härdningstunneln påskyndar avkylningsprocessen genom att blåsa kyla mot produkterna. Systemet uppnår samma effekt på samma tid som traditionella härdningstunnlar, men förbrukar 20 % mindre energi.

Efterkylning är nödvändigt för att sänka temperaturen i glassbars och stycksaker som fått ett överdrag av smält choklad. Vi tillhandhåller ett transportband och ett kylhus som sköter den uppgiften. I produktionsanläggningen där transportband kopplas samman finns det en uppenbar risk för spill i övergången från ett transportband till ett annat. Vi motverkar det med hygieniska och flexibla överföringslösningar som minskar spillet och säkerställer en hög produktkvalitet.