Beräkningsverktyg för homogenisering

Hur mycket kan du spara? Ta reda på det med vårt beräkningsverktyg.

Homogenisatorer måste förbruka en viss mängd energi för att pressa vätska genom homogeniseringsenheten. Detta är vanligtvis beroende av två parametrar – kapacitet (l/h) och arbetstryck (bar). En riktigt väldesignad homogeniseringsenhet kan emellertid leverera samma eller bättre homogeniseringsresultat vid lägre arbetstryck.

Kontakta din Tetra Pak representant för att optimera trycket för ditt användningsområde. Och spara en rejäl slant på energiförbrukning och kostnader.