Tetra Pak® Ingrediensdoserare 4000 A2

Högst kapacitet, jämnast resultat och lägst produktionskostnad

Tetra Pak® Ingrediensdoserare 4000 A2

Tetra Pak® Ingrediensdoserare 4000 A2 för glassprodukter

Snabbfakta

Tetra Pak® Ingrediensdoserare 4000 A2 är en enhet för kontinuerlig och exakt injicering av extra ingredienser i glass eller annan flytande eller viskös produkt

KAPACITET
100 till 1 200 liter/timme (genomströmning av ingredienser)
Upp till 10 000 liter/timme (produktflöde)

TILLÄMPNINGAR
Glassblandning eller annan flytande eller viskös produkt med tillsatt frukt, nötter och godis eller stora ingredienser som kakdeg eller hela kex.

Funktioner

Lock för matarmagasin

Lock för matarmagasin

Möjliggör enkel åtkomst och flexibel linjeplanering

Locket över matarmagasinet öppnas upp från vänster till höger och ingredienser kan därmed tillsättas från två håll vid en låg returmatningshöjd. Operatören kommer åt matarmagasinet från två vinklar och kan vid behov placera två doserare bredvid varandra utan att det hindrar påfyllningsprocessen.

Vändbar operatörspanel

Vändbar operatörspanel

Möjliggör enkel åtkomst och flexibel linjeplanering

Operatörspanelen är monterad på en svängarm ovanpå elskåpet, vilket innebär att operatören kan justera panelen till en vinkel där han eller hon enkelt når pekskärmen.

Val av skruvar

Val av skruvar

För exakt dosering

När skruvarna roterar överförs ingredienser med ett stadigt flöde från matarmagasinet till pumpen. Den här enheten kan utrustas med olika typer av skruvar och de kan enkelt bytas ut. På så sätt är doseringen alltid optimerad för produktens typ, storlek och nödvändiga kapacitetsområde.

Lamellpump

Lamellpump

Varsam hantering håller ingredienserna intakta

Ingredienser matas in i lamellpumpen och hålrummen mellan lamellerna transporterar tillsatta ingredienser till den trycksatta produktzonen. Pumpen matar varsamt in ingredienserna i den trycksatta basprodukten utan att dessa sönderdelas eller skadas, och utan att någon luft innesluts i blandningen.

Kompakt design

Kompakt design

Maximal utrymmeseffektivitet

Tack vare sitt kompakta format (0,9 m2) passar den här enheten i nästan alla fabriker, även där utrymmet är begränsat.

Kontrollsystem för viktavvikelse

Kontrollsystem för viktavvikelse

Korrekt och repeterbar dosering (standardavvikelse under 3 %)

Kontrollsystemet för viktavvikelse och rätt skruv gör att enheten kan utföra dosering med extrem hög precision. En normal standardavvikelse vid dosering är mindre än 3 % beroende på storlek och typ av ingrediensens.

CIP-frontskydd

CIP-frontskydd

Minskar risken för skador på pumpen

För bästa resultat vid rengöring ska alla snäva toleranser inuti lamellpumpen släppas efter och en ordentlig genomströmning etableras. Det uppnås med ett automatiskt CIP-frontskydd inuti pumpens slutna system. Det säkerställer också rätt drifttryck och minskar vattenförbrukning och slitage på pumpdelar under både drift och rengöring.

Patenterat matarmagasin

Patenterat matarmagasin

Varsam hantering av känsliga produkter

Flera smarta funktioner möjliggör en varsam hantering av känsliga och sköra ingredienser som kakbitar och frukt. Omröraren rör sig fram och tillbaka utan att snurra och skruven är utformad för gradvis påfyllning och jämn uttagning. Detta minimerar cirkulationen inuti matarmagasinet och förhindrar klumpbildning. Ett gängat utloppsrör släpper ut ett jämnt flöde av ingredienser i produktpumpens inloppstratt.

Alternativ

Ventilerade lameller

Ventilerade lameller

Gör det möjligt att tillsätta stora ingredienser

Lamellerna är utformade med ventilationshål som ventilerar bort all luft när du tillsätter stora ingredienser, t.ex. kakor, som kan ha mycket luft inuti. När basprodukten som står under tryck når fickan ersätter den naturligt all luft mellan ingredienserna, varefter luften försvinner ut genom ventilationshålen.

Magnetiskt galler

Magnetiskt galler

Minskar livsmedelsrelaterade risker

Det magnetiska gallret ovanpå matarmagasinet fångar upp främmande föremål av metall som kan ha kommit in i ingrediensförpackningarna. Det inträffar sällan, men eftersom ett fel skulle kunna få stora konsekvenser så är det en god idé att skydda produktionen med detta enkla tillval.

Isolerat matarmagasin

Isolerat matarmagasin

Bevarar formen på tillsatta ingredienser

Mjuka ingredienser som fruktbitar är ofta bäst att tillsätta kylda eller förfrysta. På så sätt bibehålls deras naturliga form och de kan lättare blandas in i glassen – utan att den smälter.

Linjeintegrering

Minskar behov av operatörsingrepp och driftskostnader

Via detta kommunikationspaket kan frysmaskinen kommunicera med efterutrustning. Gemensam recepthantering och signaler vid produktionsstopp minskar behovet av operatörsingripanden. Genom att flödessignaler skickas till efterutrustning, som ingrediensdoserare, kan användningen av ingredienser optimeras för det faktiska flödet från frysmaskinen.