Torrmixningslösningar för pulver

Utmaningen vid torrmixning är att snabbt uppnå hög homogenitet utan att skada partiklarna. Med hjälp av både konvektions- och diffusionsteknik sker torrmixningen väldigt snabbt och mycket precist på ett skonsamt sätt. Konvektionsmekanismen kan beskrivas som rörelsen hos en grupp partiklar, i de flesta fall med hjälp av skovlar, vilket skapar en snabb cirkulation och fluidisering av pulver in i blandningskammaren. Diffusionstekniken består av en enda rörelse av pulverpartiklarna, vilken huvudsakligen uppnås när pulvret sätts i suspension och faller ned av sig självt på grund av gravitationen. Det är så vi uppnår den bästa homogeniteten.

Till skillnad från klipptekniken använder man med dessa tekniker bara den begärda mängden energi för att ge en så kostnadseffektiv drift som möjligt och minska pulverfraktioneringen.

Livsmedelsindustrin står för ett mycket stort antal pulver som behöver hanteras med olika egenskaper och beteenden. Observationsskalan är också avgörande för att kunna bestämma homogenitetsgraden för en pulverblandning. Den kan variera mycket mellan olika branscher. Detta kräver ett mycket flexibelt verktyg och en mångsidig teknik, vilket tillsammans gör det möjligt att uppnå rätt prestanda.  

Pulversegregering är ett faktum

Med alla pulver kommer segregering att uppstå oavsett vilken mixningsteknik du använder. Med detta sagt är utmaningen nu att undvika och minimera pulverseparationen i samtliga steg av blandningslösningen. Börja direkt på mixernivå med expertis om den perfekta blandningstiden och tömningsmetoderna. Välj sedan den bästa transporttekniken – upp till slutet av linjen – samt rätt förpackningsteknik.

Tetra Pak Pulverblandare B

Tetra Pak® Pulverblandare B

Tetra Pak® Pulverblandare B för pulveringredienser består av tre batchskovelblandare som är särskilt utformad för snabb, exakt och skonsam blandning av olika pulver.

Tetra Pak Vertikal homogenisator TV

Tetra Pak® Vertikal homogenisator TV

Den koniska Tetra Pak® Vertikal homogenisator lämpar sig för ett brett urval av produkter och matas antingen med hjälp av tyngdkraften eller via en pneumatiskt transportör.