Tetra Pak® Drum Unloader

Effektiv tömning av trumman för ett brett urval av flytande ingredienser​

  • Viskösa ingredienser flödar snabbare tack vare vatteninsprutningstekniken
  • Minska batchberedningstiden för operatörerna
  • Bättre ergonomi för enklare hantering
Tetra Pak® Drum Unloader

Tetra Pak® Drum Unloader

Tetra Pak® Drum Unloader är en enhet som erbjuder stor flexibilitet, designad för att tömma koncenttrummor på upp till 200 liter i nästa processystem. Den kan användas till en mängd olika flytande ingredienser som fruktkoncentrat, havreblandningar, pastor, juicer och liknande ingredienser. 

Funktioner

Vatteninsprutningsteknik

Vatteninsprutningsteknik

Uppnå snabbare flöde för viskösa ingredienser

Med vatteninsprutningsteknik fluidiserar viskösa ingredienser lokalt vid rörets sughuvud så att flödet blir snabbare – upp till dubbelt så snabbt beroende på hur mycket vatten som sprutas in. En liten mängd vatten tillsätts, och detta övervakas av mätare så att du kan ta hänsyn till mängden vatten när du följer ett recept.

Denna teknik möjliggör en rördiameter på endast 66 mm, jämfört med de cirka 100 mm som normalt krävs för viskösa ingredienser.

Liten rördiameter

Liten rördiameter

Röret och slangen är nästan 50 % lättare

Med vatteninsprutningstekniken går det att ha en rördiameter på endast 66 mm, jämfört med större rör och slangar med samma kapacitet men utan vatteninsprutning. Vi beräknar att ett rör som har en diameter på 66 mm med en 5,5 m lång slang fylld med koncentrat väger 48 kg. Detta kan jämföras med ett rör och en slang av samma längd men med en diameter på 100 mm som väger 95 kg när den är full. Röret och slangen med diametern 66 mm är alltså nästan hälften så tung, vilket gör att de är mycket lättare att hantera.

Patenterad sugbackventil

Patenterad sugbackventil

Förhindrar vätskeåterflöde och insugning av inlägg

Vanliga backventiler kan påverka effektiviteten i aspirationen genom att orsaka tryckförluster, men vår unika ventil ger lägsta möjliga tryckförlust vilket gör att avlastaren kan arbeta med hög kapacitet. Du får fördelarna med en backventil för att förhindra vätskeåterflöde plus att sugningen stängs av när hela produkten har tömts i röret i slutet av avlastningen av trumman. Operatörerna kan tömma trumman helt och hållet, och truminlägget kan inte sugas in av misstag.

Viktbalanseringssystem

Viktbalanseringssystem

För ergonomisk manuell hantering

Som standard finns ett viktbalanseringssystem för manuell positionering av röret med mekaniskt stöd ovanför. Ingen större manuell kraft krävs för att flytta på röret, vilket säkerställer smidig hantering för operatörerna.

Det behövs inte någon tippning eller lyftning av trummorna, eftersom de kan lossas när de står på golvet eller på en pall.

Slangen vidrör aldrig golvet så det finns ingen risk för att man snubblar eller att slangen skadas av truckar.

Avlastning på golvnivå

Avlastning på golvnivå

Ingen tippning av smuts i produkten

Känner du till riskerna med att tippa trummor till en tank? Inlägg, främmande partiklar eller smuts som fastnat på utsidan av trumman kan falla av och ramla ned i produkten, särskilt om tipparmen skakar trumman. Med vår lösning för avlastning på golvnivå kan du undvika detta problem helt. Dessutom kan inlägg inte aspireras med vårt rör eftersom sugbackventilen förhindrar oavsiktlig insugning av inlägget eller delar av det.

Alternativ

Halvautomatisk hantering

Halvautomatisk hantering

Perfekt vid hantering av många trummor per timme

Halvautomatisk hantering med en pneumatisk arm som manövreras med manuella ventiler finns som tillval. Praktiskt taget ingen muskelkraft krävs för att flytta på röret. Det här alternativet skyddar operatörerna från repetitiva rörelser samt ökar effektiviteten i trumhanteringen när man ska tömma många trummor per timme.