Tetra Pak® Mixer R370-1000D

Smidig och kostnadseffektiv så att du klarar dina behov i dag – och i framtiden

Sänk driftkostnaderna betydligt – och uppnå branschens lägsta totala ägandekostnad
Få högsta flexibilitet – i dag och i framtiden
Säkerställ jämn produktkvalitet och livsmedelssäkerhet
Känn dig trygg med en tillförlitlig lösning och fullt stöd från en kompetent partner

Få ut mesta möjliga av din mixer med integrerad automation

Få fler smarta funktioner och smidig integrering. Sömlös, robust automation baserad på Tetra Pak® PlantMaster-teknik som garanterar fullständig spårbarhet, livsmedelssäkerhet utan kompromisser och optimerad blandning med stora fördelar som:

 • Automatisk uppdatering för alla receptvarianter på några minuter, tack vare ingrediensmärkning
 • Snabba och enkla byten mellan Cleaning In Place-program (CIP) med fjärrsupport från processingenjören – inga besök på plats krävs
 • Snabbare pulvertillsats
 • Mindre produktsvinn
 • Färre och kortare driftstopp

Få ut mesta möjliga av din mixer med integrerad automation

Få fler smarta funktioner och smidig integrering. Sömlös, robust automation baserad på Tetra Pak® PlantMaster-teknik som garanterar fullständig spårbarhet, livsmedelssäkerhet utan kompromisser och optimerad blandning med stora fördelar som:

 • Automatisk uppdatering för alla receptvarianter på några minuter, tack vare ingrediensmärkning
 • Snabba och enkla byten mellan Cleaning In Place-program (CIP) med fjärrsupport från processingenjören – inga besök på plats krävs
 • Snabbare pulvertillsats
 • Mindre produktsvinn
 • Färre och kortare driftstopp

Hemligheten bakom innovation ligger i en god mix av kunskap och mod

Hemligheten bakom innovation ligger i en god mix av kunskap och mod

Ny patenterad mixerlösning

Hur det fungerar

Nytt patenterat blandningskoncept

 1. Vätskeinlopp
 2. Vakuumavluftare
 3. Produktflödeskon
 4. Spraykulor som kan tas bort
 5. Cirkulation med dubbelskruvpump
 6. Patenterat vibrerande pulvermatarmagasin
 7. Patentsökt kopplingsinsprutning
 8. Patentsökt blandarhuvud
 9. Produktutlopp
Sänk driftskostnaderna

– och uppnå branschens lägsta totala ägandekostnad

Sänk driftkostnaderna betydligt

 • Sänk energiförbrukningen genom att reducera eller eliminera homogeniseringen senare i processen
 • Minska mängden utrustning som krävs för att göra koncentrat – mindre att köpa in, mindre att rengöra
 • Få snabbare och effektivera avluftning – för lägre total ägandekostnad, längre körtider mellan rengöringarna (CIP) och en effektiv process längre fram i produktionen
 • Säkerställ att ingredienser tas till vara på optimalt sätt och sänk kostnaderna för ingredienser tack vare effektiv blandning
 • Levereras fullmonterad för att hålla nere kostnaden och tiden för installation
Tetra Pak Mixer r370 1000d

Patenterad kombination hanterar en stor mängd olika produkter

Få högsta flexibilitet – i dag och i framtiden

 • Flexibel placering av pulverhantering, upp till 10 meter från blandningsenheten
 • Flexibel kapacitet från 0 till 30 000 liter/timme färdig produkt
 • Flexibel viskositet från 0 till 2 000 cP
 • Flexibelt flöde från 10 till 60 m3/timme
 • Flexibel klippning från 0 till 100 000 s-1

Säkrar produktkvaliteten och livsmedelsskyddet

Nytt smart utförande av vakuumavluftare

Avluftarkonen skapar en stor yta för produkten och med ett tunnare skikt kan produkten avluftas snabbare och fullständigare.


Inloppsmunstyckena fördelar produkten jämnt över avluftarkonen.


Vakuumavluftaren avlägsnar luft eftersom luftbubblorna växer i storlek i vakuum medan bubblornas densitet minskas. Luftbubblorna kan på så sätt komma upp till ytan och avlägsnas snabbare.


Exakt reglering av vakuumnivån:

 • optimerar avluftningsförhållandena
 • minimerar skumbildningen
 • oberoende av pulvertillsättningen
Effektiv avluftning

Effektiv avluftning sparar energi och vatten

Vi har tagit bort vissa avluftningssteg och minskat vakuumet för att spara vatten och energi. En frekvensreglerad vakuumpump gör att du sparar energi och vatten när du trappar ned. Energi- och vattenförbrukningen blir lägre och din totala ägandekostnad minskar med upp till 25 procent och CO2-utsläppen med 30 procent.
Flicka som äter pudding

Nytt blandarhuvud ger jämn hög kvalitet

 • 15 träffar i ett slag
 • Skapar en finare, stabilare emulsion – små droppar förhindrar separering och sedimentering
 • Resulterar i mindre droppar och små partikelstorleksintervall
 • Branschens enda lösning som uppnår en droppstorlek som är mindre än 1 mikron
 • Gör att du kan öka blandningshastigheten utan att pumpen ökar sin energiförbrukning

Blandarhuvud med patenterat balanserat rotor/stator-system

 • Tre eller fem rotor/stator-steg så att du klarar dina specifika behov för emulgering/homogenisering
 • Hydrodynamiskt balanserad rotor medger drift vid mycket höga hastigheter och med mycket snäva toleranser – klippning med upp till 100 000 s-1
 • Justerbar klippning och variabel hastighet – från hög klippning till ingen klippning alls för känsliga ingredienser
pulvermatarmagasin

Minskar kraftigt luftinneslutningen i pulvret

Patenterat vibrerande pulvermatarmagasin

Det nya patenterade pulvermatarmagasinet vibrerar och packar pulveringredienserna så att luften avlägsnas. Upphängningen och fjädern inuti matarmagasinet förhindrar att ”råtthål” bildas – en allvarlig orsak till luftinneslutning. Den patentsökta kopplingsinsprutningen gör att du kan tillsätta pulver utan vakuum för flexibel placering. Dubbelkopplingsinlopp för mindre ingredienser gör det möjligt att använda komplexa recept och separera allergener med mera.
Unik dubbelskruvpump

Unik pump med dubbelskruv och separat styrning

 • Optimerat utförande med dubbelskruv
 • Dubbelutlopp för optimalt mottryck
 • Pumpinloppet integrerat i vakuumavluftaren för optimerade sugförhållanden
 • Kan köras vid lågt sugtryck utan att kavitation uppstår
 • Stora partiklar kan passera
 • Klarar viskositet från 0 till 2 000 cP
 • Klarar backtryck på upp till 6 bar
 • Flödet kan varieras från 10 till 60 kubikmeter/timme och fungerar bra även vid lågt flöde
 • Du kan placera pulverhanteringen upp till 10 meter från blandningsenheten

Viktiga insikter som förhindrar luftinneslutning

Viktiga faktorer att tänka på när du ska välja en blandningslösning är hur bra den är på att förhindra luftinneslutning under blandningsprocessen och hur effektivt resterande luft i produkten kan avlägsnas. Luft i dina produkter och din process ger ett antal oönskade konsekvenser. Det orsakar skumbildning och pumparna riskerar att gå sönder på grund av kavitation. Det skapar mer smuts i värmeväxlarna och gör rengöringen (CIP) och fyllningen krångligare och mer tidskrävande. Luft försämrar också produkternas stabilitet och hållbarhetstid samt deras kvalitet genom att främmande smaker uppstår och näringsämnen oxideras. Här är några tips om hur du minimerar risken för luftinneslutning och säkerställer produktkvalitet, livsmedelsskydd och effektiv blandning.

Patenterad ny blandningslösning ger revolutionerande kostnadsbesparingar och produktkvalitet

Ny patenterad lösning revolutionerar blandningsprocessen med stora förbättringsmöjligheter inom kostnadsbesparingar och produktkvalitet. Det innovativa nya utförandet innebär att blandarhuvudet och högviskositetspumpenheten har placerats utanför den traditionella blandningstanken – vilken i sin tur har ersatts med en särskild avluftningsenhet.