Högeffektiva lösningar för pulverhantering

Vår expertis ger dig full regelefterlevnad av direktiv och förordningar i kombination med perfekt kontroll av dammutsläpp i samtliga steg i processen.
Våra lösningar säkerställer livsmedelssäkerhet med högsta hygienstandard i kombination med snabb rengöring och kortast möjliga stilleståndstid. Den tillförlitliga och robusta designen kräver minimalt underhåll och uppfyller kundernas krav på enkel och säker drift.

Tillämpningar

Expertis

Vår process börjar med din station för mottagande av produkter, där du använder våra stationer för dammfri tippning, anpassade för alla typer av påsar eller big bags. Pulvret rensas slutligen i syfte att avlägsna främmande kroppar med hjälp av siktar och magnetfällor. Vi har ett brett urval av lagringstankar och silos som inkluderar explosionsskydd och extraktionsenheter i syfte att erbjuda säker och enkel lagringskapacitet.

Ditt pulver kan överföras via tryckluftstransportörer till alla platser i fabriken. Tetra Pak har expertis inom alla typer av teknik för tryckluftstransport, både vakuum- och tryckgenererad, och kommer att välja den lämpligaste processen i den koncentrerade fasen eller lean-fasen i syfte att garantera den effektivaste överföringen av din produkt.

Vi bereder slutproduktsreceptet genom att dosera pulvret med angiven korrekthet. Produktdoseringen styrs perfekt via vårt automatiseringssystem och kan köras i batchläge eller kontinuerligt läge.
Och med vår branschledande teknik för torrblandning ger vi dig den bästa kombinationen av hastighet, homogenitet och pulverkrosshastighet.

Kompletta processlösningar

Vi erbjuder våra kunder optimerade lösningar för pulverhanteringsteknik men har också expertisen vad gäller alla pulverprocesser, till exempel gasbehandling, kylning, paketering, spädning och IBC-hantering.

Produktutvecklingscentrum, Powder Handling Solutions

Powder Handling Solutions PDC i Le May, Frankrike, arbetar uteslutande med lösningar för valideringsprocesser och analys av genomförbarheten hos nya miljöer. Här finns faciliteter för att bearbeta ett brett spektrum av produkter – från mejeriprodukter till barnmat, socker, mjöl och blandade recept.