Filtrerings- och sållningsutrustning för pulver

Utrustningsanvändning

Utrustningen kan användas för att:

  • Krossa klumpar innan produkten kommer in i linjen. Används vanligtvis när pulverråmaterial lagrats i en fuktig miljö eller när pulveregenskaper förändras med temperaturen.
  • Ta bort främmande partiklar upp till vald maskstorlek från processlinjen.
  • Fånga upp järnpartiklar i processlinjen. I många tillämpningar är detta obligatoriskt för råmaterial som kommer in i processlinjen samt för att skydda mot explosioner.
Tetra Pak Lumpavskiljare TD041

Tetra Pak® Lumpavskiljare TD041

Tetra Pak® Lumpavskiljare TD041 har ett roterande blad som löser upp klumparna i granulat- och pulverprodukter med hjälp av statiska, inbyggda stänger.