Tetra Pak® Sil TR201

Säkerhetscentrifugalscreening

  • Enkel rengöring av skärmen
  • Liten, tyst och vibrationsfri
  • Hög hygienstandard och lång livslängd
Tetra Pak® Sil TR201

Tetra Pak Sil TR201

Tetra Pak Sil TR201 är liten, vibrationsfri och har höga hygieniska standarder. Den erbjuder effektiv silning: Pulvret matas in i enheten genom en doseringsenhet och går genom en rörformad sikt. De finare partiklarna går genom silens perforerade platta och samlas upp vid silutloppet, medan större partiklar trycks till kasseringsutloppet.

Snabbfakta

Avlägsnar främmande partiklar från livsmedelsrelaterade, farmaceutiska eller kemiska pulver.

Kapacitet

Det beror på användningsområde, produkt och nät. Normalt mellan 5 och 15 ton per timme.

Funktioner

Konstruktion i rostfritt stål

Konstruktion i rostfritt stål

Hög hygiennivå

Den tåliga konstruktionen i rostfritt stål ger Tetra Pak® Sil TR201 en lång livslängd. Silen är också hygienisk och det perforerade gallret rengörs kontinuerligt. De trycksatta offsetlagren ser till att smörjmedlen inte förorenar produkten.

Kompakt och tyst

Kompakt och tyst

Litet avtryck

Den vibrationsfria silen är tyst, liten och kompakt.