Tetra Pak® Standardiseringsenhet
Tetra Pak® Standardiseringsenhet

Högprecisionsstandardisering av mjölk

  • Tillförlitlig prestanda och jämn produktkvalitet
  • Världsklassprecision minskar gräddsvinn
  • Perfekt anpassning efter dina specifika behov

​​​​​​​​​​​Tetra Pak® Standardiseringsenhet – direkt kontinuerlig standardisering

Enhet för automatisk kontinuerlig standardisering av fett, protein, mjölktorrsubstans och SNF (torrsubstans exklusive fett) i mjölk och grädde direkt efter en separator.

Högprecisionsstandardisering av mjölk

  • Tillförlitlig prestanda och jämn produktkvalitet
  • Världsklassprecision minskar gräddsvinn
  • Perfekt anpassning efter dina specifika behov

Snabbfakta

KAPACITET
5 000 till 75 000 liter/timme

TILLÄMPNINGAR
Mjölk och grädde för marknaden, smaksatt mjölk, mjölk till fermenterade produkter och mjölkpulverproduktion, ostmjölk och andra mjölkprodukter.

Funktioner

Linjer för flera ingredienser

Linjer för flera ingredienser

Möjliggör tillverkning av flera mejeriprodukter

Ytterligare ingredienslinjer kan anslutas till standardiseraren. Det gör den perfekt för beredning av flera produkter. Du kan skapa en hel serie av berikade mejeriprodukter.

Standardisering av flera komponenter

Standardisering av flera komponenter

Gör linjen mer flexibel

Tetra Alfast har en unik förmåga att standardisera inte bara fetthalten utan även SNF (torrsubstans exklusive fett), tillsatser och protein, tack vare en inbyggd programvara som styr massabalansen. Den här funktionen är till exempel mycket användbar vid tillverkning av ostmjölk, eftersom proportionerna fett och protein i ostkaren måste kontrolleras mycket noga för att få en jämn produktkvalitet.

Avancerad programvara

Avancerad programvara

Minimerar gräddsvinnet, maximerar vinsten

Högeffektiva mätinstrument sänder signaler till en kraftfull dator som snabbt utför beräkningar och instruerar reglerventilen så att fetthalten finjusteras. Detta möjliggör ett mycket exakt resultat med försumbart svinn, vilket innebär avsevärda besparingar. En tillverkare kan till exempel spara 183 750 euro under ett år genom att hålla en precision på +/- 0,015 % för fetthalten.

Alternativ

SpotOn-teknik

Mycket jämn produktkvalitet

Med SpotOn-tekniken kan du kontrollera standardiseringen hela vägen från pastöriseringsenhetens balanstank till tanken med den färdiga produkten (före fyllningsmaskinen) och få en ännu mer exakt produktsammansättning. Den självrengörande separatorn töms i regel var 45:e minut, vilket skapar en störning i den normala fettbalansen i produkten. Med SpotOn-programvaran kan du omedelbart och automatiskt kompensera för störningen och justera fetthalten till rätt nivå. Den gör det även möjligt att göra produktändringar i farten, vilket ökar effektiviteten, sparar tid och minskar produktsvinnet.

TETRA PAK® STANDARDISERINGSENHET MED KONTINUERLIG PROTEINKONTROLL

TETRA PAK® STANDARDISERINGSENHET MED KONTINUERLIG PROTEINKONTROLL

Kontinuerlig, noggrann kontroll av protein och fett.

Att integrera FOSS MilkoStream med Tetra Pak Standardiseringsenhet via vår egenutvecklade programvara resulterar i en unik och autentisk kontinuerlig lösning. Det är den enda lösningen för kontinuerlig, noggrann mätning och kontroll av protein och fett samt en garanterad metod för proteinkontroll och prestationsförhållanden. Den ger 500 realtidsresultat per timme för protein- och fettmätningar, vilket möjliggör snabb och kontinuerlig reaktion på data. Mänskliga fel och osäkerhet elimineras praktiskt taget helt vid provtagning, vilket ger förbättrad effektivitet och produktkvalitet.

TETRA PAK® STANDARDIZATION UNIT WITH CONTINUOUS PROTEIN CONTROL

TETRA PAK® STANDARDIZATION UNIT WITH CONTINUOUS PROTEIN CONTROL

Continuous, accurate control of protein and fat.

Integrating FOSS MilkoStream with the Tetra Pak Standardization unit via our proprietary software results in a unique, true in-line solution. It is the only solution for the continuous, accurate measurement and control of protein and fat; and guaranteed method for protein control and performance ratios. It provides 500 real-time results per hour for protein and fat measurements, enabling fast, continuous reaction to data. Human error and uncertainty are virtually eliminated in sampling, delivering improved efficiency and product quality.