​​​​​​​​​​​​​Sockerbehandling och -raffinering

Den ökande efterfrågan på socker i världen har lett till att priset på raffinerat socker har ökat. Detta har i sin tur lett till ett ökat behov av lokal raffinering av råsocker, som är billigare. Beroende på råsockrets renhetsgrad kan det behandlas på olika sätt, till exempel genom flockning, flotation eller en värmebehandlingsprocess med aktivt kol.

Vi är pionjärer inom utvecklingen av sockerbehandlingstekniken med jonbytare. Genom att använda tekniken i kombination med traditionella raffineringsprocesser går det att bearbeta socker med lägre ICUMSA-nivå än vad som var möjligt tidigare.

Nu är tekniken tillgänglig i en sådan skala och till ett sådant pris att den kan användas i enskilda produktionsanläggningar för livsmedel. Det öppnar upp för nya billiga råvarukällor som gör det möjligt att göra stora besparingar i stora produktionsanläggningar.