Utrustning för pulverhantering, som är konstruerad för hygienisk, ergonomisk och effektiv tömning av pulveringredienser

Råmaterial kan tas emot i alla typer av förpackningar: påsar, Big Bags, lastbilar eller vagnar. Vårt sortiment av tippnings- och tömningsutrustning lämpar sig för många olika livsmedelstillämpningar.

Utrustningen kännetecknas av ergonomisk design med kostnadseffektiva, flexibla lösningar och robusta konstruktioner med höghygienisk design i rostfritt stål. Lösningarna säkerställer högsta livsmedelssäkerhet och kombinerar förbättrade arbetsförhållanden med snabb rengöring och kortast möjliga stilleståndstid.

Fördelar med Tetra Pak Tippenhet för påsar SA VS800

Tetra Pak® Tippenhet för stora påsar SA VS800

Tetra Pak® Tippenhet för påsar SA VS800 handlar om effektivitet vid pulverhantering.