Underhållstjänster

Vi täcker hela spektrumet av underhåll för att säkerställa utrustningens tillförlitlighet. Våra skickliga servicetekniker säkerställer att allt från enstaka produktionsenheter till hela anläggningen är i gott skick. Att ta hand om din utrustning är helt enkelt en klok och långsiktig investering. Med våra underhållstjänster kan du vara säker på att du får optimal avkastning.

Vårt erbjudande

Din utrustning från Tetra Pak har utformats för högsta prestanda och tillförlitlighet. Eftersom utrustningen arbetar under tuffa förhållanden måste du regelbundet kontrollera och byta ut delar i kritiska områden. Kärnan i våra underhållstjänster är vårt underhållssystem. Baserat på tillförlitlighetscentrerad underhållsmetodik ger vi rätt kombination av förutbestämda, tillståndsbaserade och korrigerande underhållsstrategier. Det är en plattform för kontinuerlig förbättring och bygger på feedback från vår installerade bas världen över.
Man som utför underhåll på utrustning i fabriksmiljö

Utrustningsunderhåll

Med vårt utrustningsunderhåll hanterar vi förebyggande skötsel av produktionsutrustningen. Vi minimerar risken för driftstopp och förutsäger till och med fel innan de inträffar. Om ett problem skulle uppstå löser våra skickliga servicetekniker problemet på snabbast möjliga sätt och förhindrar att felet återkommer.


Fördelar:
 • Optimerar och stöder planeringen och genomförandet av ditt underhåll
 • Förutser fel innan de inträffar
 • Ökar utrustningens tillgänglighet genom att snabbt återställa den till full produktion
  Man som går i fabriksmiljö

  Undvik driftstopp och spara pengar på lång sikt

  Med förebyggande underhåll minimerar du antalet oplanerade stopp och varaktigheten för varje planerat servicestopp. Den här förebyggande vården sänker de totala produktionskostnaderna avsevärt. Låt våra skickliga servicetekniker åtgärda problemen innan de uppstår – och få sinnesfrid.

  Undvik driftstopp och spara pengar på lång sikt

  Med förebyggande underhåll minimerar du antalet oplanerade stopp och varaktigheten för varje planerat servicestopp. Den här förebyggande vården sänker de totala produktionskostnaderna avsevärt. Låt våra skickliga servicetekniker åtgärda problemen innan de uppstår – och få sinnesfrid.

  Förutse fel innan de inträffar

  Förebyggande underhåll med Condition Monitoring hjälper oss att förutse fel innan de inträffar. Genom att tillämpa realtidsövervakning av kritiska utrustningsområden identifierar vi avvikelser i maskinfunktioner, som kan leda till driftstopp eller haverier.

  Platsstöd

  Med vårt webbplatsstöd får du bekväm och direkt tillgång till vårt världsomfattande nätverk av underhållsexperter genom ett dedikerat team, antingen på plats eller på distans. Oavsett om det handlar om förebyggande coachning av personalen eller direktstöd har vi den kompetens som krävs för att matcha dina driftbehov.


  Fördelar:
  • Säkra förebyggande vård och coachning för din personal
  • Stöd säsongsvarierande behov, interna projekt eller organisationsförändringar
  • Få omedelbar support på det sätt som är smidigast för dig
  • Stöd ditt beslutsfattande inom både underhålls- och produktionsplanering med perspektiv utifrån
  Medarbetare som utför underhåll

  Fjärrsupport

  Fjärrsupport ger dig teknik-, drift- och automationsstöd dygnet runt, oavsett var du befinner dig. När ett problem uppstår är det bara att ringa oss, så får du hjälp av våra experter direkt via ditt val av kommunikationskanal. Målet är alltid att snabbt få i gång produktionen.


  Fördelar:
  • Snabbare problemlösning
  • Lägre kostnad för felsökning
  • Minimalt med oplanerade driftstopp
  • Mindre operativa risker

  Bedömningstjänster

  Med våra bedömningstjänster inspekterar, validerar och kalibrerar vi din utrustning för att se till att den uppfyller bestämmelserna kring livsmedelssäkerhet och säkerställer produktens kvalitet. Samtidigt hjälper vi dig att uppnå förbättrad prestanda och lägre underhållskostnader.


  Fördelar:

  • Minimera oplanerade driftstopp
  • Säkra livsmedelsäkerheten och produktkvaliteten
  • Minska underhållskostnaderna
  • Säkerställ energieffektiv produktion
  • Stöd ditt kvalitetsstyrningssystem
  Man som utför underhåll på utrustning
  Få ökade insikter om utmaningar i driften

  Underhållsbedömning

  När det handlar om att driva din anläggning så effektivt och produktivt som möjligt är kunskap makt. Med hjälp av bedömningstjänster från Tetra Pak kan du arbeta förebyggande med optimering, eftersom vi tillsammans gör en djupdykning i olika delar av anläggningen. Genom processen kan du identifiera mognadsgraden inom olika områden och även få konkreta rekommendationer och lösningar som kan bidra till att du uppnår uppställda mål.

  Underhållshantering

  Med vår underhållshantering erbjuder vi underhållsbedömning som hjälper dig att identifiera förbättringsområden. Nästa steg är våra tjänster för underhållshantering som hjälper dig längs hela underhållsresan och garanterar högsta prestanda och tillförlitlighet.


  Fördelar:
  • Balansera kostnader, risk och prestanda i linje med din strategi för att uppnå en optimal underhållslösning
  • Förenkla arbetet med att administrera underhåll
  • Få insikter genom globala prestandajämförelser
  Två personer som pratar i kontorsmiljö

  Säkerhet, kvalitet och effektivitet med kalibreringstjänster

  Kalibreringstjänster från Tetra Pak säkerställer produktsäkerhet, upprätthåller produktkvalitet och stöder granskningsberedskap, samtidigt som effektiviteten förbättras och svinnet minskar i hela verksamheten.

  En man i blått står vid en maskin och pratar med en kvinna
  Employees unpacking

  Skräddarsydda underhållslösningar sänker kostnaderna med 45 procent

  Läs om hur vi hjälpte ett mejerikooperativ att sänka underhållskostnaderna med 45 procent med hjälp av en skräddarsydd underhållslösning.

  Employees discussing

  Förebyggande underhåll bidrog till att undvika 50 timmars driftstopp

  En spansk mejeriproducent sparade 55 000 euro och undvek 50 timmars driftstopp tack vare förebyggande underhåll.

  Nyheter och insikter

  Kontakta vårt säljteam

  Service engineers training

  Våra säljteam svarar gärna på eventuella frågor om försäljning eller produkter. Fyll i vårt formulär så att vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

  • 1 Syfte
  • 2 Förfrågan
  • 3 Kontakt

  Syfte med kontakten

  Välj ett alternativ

  Affärsområde av intresse

  Välj ett eller flera affärsområden
  Välj affärsområde av intresse

  Kontakta vårt säljteam

  Sammanfattning

  Syfte med kontakten
  Affärsområde av intresse
  • 1 Syfte
  • 2 Förfrågan
  • 3 Kontakt

  Specifikt intresseområde

  Välj ett alternativ

  Kontakta vårt säljteam

  Sammanfattning

  Syfte med kontakten
  Affärsområde av intresse
  • 1 Syfte
  • 2 Förfrågan
  • 3 Kontakt

  Förfrågningens omfattning

  Välj ett alternativ

  Livsmedelskategori

   Välj ett alternativ
   Välj ett alternativ
   Välj ett alternativ
   Välj ett alternativ
   Välj ett alternativ
  Välj ett alternativ

  Kontakta vårt säljteam

  Sammanfattning

  Syfte med kontakten
  Affärsområde av intresse
  • 1 Syfte
  • 2 Förfrågan
  • 3 Kontakt

  Specifikt intresseområde

  Välj affärsområde av intresse

  Kontakta vårt säljteam

  Sammanfattning

  Syfte med kontakten
  Affärsområde av intresse
  Specifikt intresseområde
  Förfrågningens omfattning
  Livsmedelskategori
  • 1 Syfte
  • 2 Förfrågan
  • 3 Kontakt

  Vad beskriver din begäran bäst?

  Välj ett alternativ
  Fyll i det här fältet

  Kontakta vårt säljteam

  Sammanfattning

  Syfte med kontakten
  Affärsområde av intresse
  Meddelande
  Specifikt intresseområde
  Förfrågningens omfattning
  Livsmedelskategori
  Vad beskriver din begäran bäst?
  Din roll
  • 1 Syfte
  • 2 Förfrågan
  • 3 Kontakt

  Företagsinformation

  Ange din e-postadress i detta format: exempel@exempel.com
  Fyll i det här fältet
  Fyll i det här fältet
  Fyll i det här fältet
  Fyll i det här fältet
  Välj ett alternativ
  Fyll i det här fältet

  Genom att skicka in det här formuläret bekräftar du att du har läst och att du godkänner Tetra Paks sekretesspolicy.

  Tack för ditt intresse

  Din förfrågan har skickats till våra team. Vi kontaktar dig inom kort. Klicka på knappen nedan om du vill skicka in ytterligare en begäran eller om du har frågor till oss.