Förutse fel för att höja produktiviteten

Upptäck hur Predictive Maintenance kan hjälpa ditt företag

Förebyggande underhåll med Condition Monitoring hjälper dig att förutse fel innan de inträffar. Genom att tillämpa realtidsövervakning av kritiska utrustningsdelar identifierar Predictive Maintenance avvikelser i maskinfunktioner, som kan leda till prestandaproblem eller maskinhaverier.

Titta på vår video om du vill veta mer

Upptäck hur Predictive Maintenance kan hjälpa ditt företag

Förebyggande underhåll med Condition Monitoring hjälper dig att förutse fel innan de inträffar. Genom att tillämpa realtidsövervakning av kritiska utrustningsdelar identifierar Predictive Maintenance avvikelser i maskinfunktioner, som kan leda till prestandaproblem eller maskinhaverier.

Titta på vår video om du vill veta mer

Experts at our global data centre analysing data

Vi omvandlar information till åtgärder

Med vår tjänst Predictive Maintenance får du en partner som ansvarar för installation, dataanalys och underhåll för utrustningen. Experter vid vårt globala datacenter analyserar data från ansluten utrustning och skickar varningar och insikter i rätt tid. Vårt nätverk med kunniga specialister tar emot varningarna och schemalägger och genomför underhållsarbete.

Global map created by dots and lines

Investera i framtiden för livsmedelstillverkning

Genom att utrusta fabrikerna med den senaste tekniken kan våra kunder med förebyggande underhåll inte bara framtidssäkra sina investeringar. Tillsammans med oss hjälper de till att forma Industri 4.0 – och hjälper livsmedelstillverkningen att komma närmare noll haverier.

Tetra Pak service engineers at packaging line.

Glöm oplanerade driftstopp

Förebyggande underhåll är ett av de bästa skydden mot stora fel. Vi kan nu övervaka viktiga funktioner i utrustningen och identifiera problem innan de leder till att maskinen slutar att fungera. Färre stopp i utrustningen innebär mindre produktionsavfall, färre oplanerade driftstopp och en mer hälsosam verksamhet.

Hur fungerar förebyggande underhåll?

Hur gör vi för att kunna förutsäga händelser i driften? I vårt tekniska dokument får du djupare förståelse för vad förebyggande underhåll är och hur vi genomför det. Läs mer om de olika delarna i tjänsten Predictive Maintenance och hur den kan hjälpa dig att förhindra haverier.

Upptäck hur vår spanska kund lyckades undvika 50 timmars driftstopp.

Vår mjölkkund hade höga produktionskrav på 4 000 timmar per år och ville minska stilleståndstiden och driftkostnaderna genom att minska förekomsten av oförutsedda fel. Vill du veta vad resultatet blev efter att deras tre Tetra Pak® A3 Flex-maskinlinjer försågs med förebyggande underhåll?

Webinar: Ta hjälp av Industri 4.0

Vill du veta mer om digitalisering och förebyggande underhåll? På det här webinaret förklarar vi i samarbete med Microsoft vad Industri 4.0 är och vilka effekterna blir för livsmedelstillverkarna. Vi gräver också djupare i vad förebyggande underhåll är och hur det kan hjälpa dig att undvika förlorad produktionstid.
Webinar: Ta hjälp av Industri 4.0

Läs mer om våra tjänster

Dashboard showing figures and numbers

Upptäck Tetra Pak® Services

Förhindra fel, skydda dina investeringar och säkerställa livsmedelsskydd – för oss handlar service inte bara om att laga något som gått sönder.

Female service engineer inspecting

Samarbeta med Tetra Pak® Plant Care

Tetra Pak® Plant Care bygger på förutsägbarhet, riskdelning och långsiktigt samarbete genom anpassade serviceavtal.